Iconografische ontleding bij het kersttafereel

Deel 2: Maria

    Bij onze bespreking van Jozef, eindigden we met zijn populairste afbeelding met het attribuut van staf of stok. Zo is hij tegenwoordig ook het meest afgebeeld. Heel vaak is dit een bloeiende staf, met een verwijzing naar de staf van Aäron, die op Gods bevel in de Ark werd geplaatst en de volgende dag bloeide en vruchten droeg (Num. 17,23). De dorre staf die onbevrucht tot vrucht komt toont de onschuld van Jozef als ongereptheid van de Maagd Maria.

Klik hier voor het gebed van St.Andreas van Kreta

Maria's witte en blauwe klederdracht zien we bijna steeds terugkomen in de middeleeuwse schilderkunst. Het blauw kende de middeleeuwse mens als de kleur der kuisheid en onschuld. In de mysteriespelen van de middeleeuwen, waarin de gebeurtenissen via toneel aan het analfabetische volk werden voorgedragen, kende men zelfs een symboliek toe aan de tint van het blauw. Hoe lichter de tint, hoe jonger men de leeftijd van Maria beduidde. Hoe donkerder,hoe meer men haar rijpheid wilde benadrukken. Het wit beduidde het teken van maagdelijkheid.

Maria maakt zich ontvankelijk voor Jezus, kunnen ook wij ons leven openstellen voor de Heer? Kunnen wij evenzeer zeggen: zie, Uw dienstknecht? Laten wij ruimte voor Jezus' geboorte in ons? Zijn we bereid te geloven? Of blijven we sceptisch de dingen afmetend en berekenend volgens onze gekende maatstaven en hang naar bewijsvoering? Een maagd zal een kind baren, hier worden aardse wetten doorbroken. Wat doorbreekt de wet anders dan de werking der Genade? Stellen wij ons open voor de genade, zijn we bereid ons te laten leiden?

Klik hier voor een gebed omtrent "Uw ja-woord" van Paus Johannes Paulus II

Traditioneel werd Maria bij kerstvoorstellingen liggend op een bed of rustbank weergegeven. Ook lieten vroegere afbeeldingen zelden een emotionele band blijken tussen Moeder en Kind. Dit veranderde in Noord-Europa vanaf het begin van de 12de eeuw, onder meer door toedoen van mystici zoals Bernardus van Clairvaux.

"Toen haar tijd gekomen was, ontdeed zij zich van haar schoenen en haar witte mantel en haar sluier, zodat haar gouden haar op de schouders viel (...) Toen alles gereed was, knielde zij en begon zij te bidden..."

Met deze tekst uit de Relevationes van Birgitta van Zweden (+1373), waarin zij van haar visioen van Maria, in 1370 te Bethlehem, gewag maakt, doet het beeld van de knielende Maria de intrede.

Klik hier voor H.Ambrosius' verklaring van het Lucas Evangelie, betreffende de boodschap aan Maria.
 

+

 

Midi "Flight of the raven" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 20-Jul-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.