Het Jezusgebed 

een geschiedenis

 

- Het Jezusgebed in het Westen -

 deel 7

................................

door broeder Yvan Jacques

 

 

Juffrouw Guyon (1648-1717) speelde een belangrijke rol in de verspreiding van het voortdurende gebed. Twee werken liet ze publiceren

‘Torrents Spirituels’ en ‘Le Moyen court et très facile de faire oraison’

Zij haalde daarmede de woede van de kerk over haar en de grote bisschop van Meaux Mgr. Bossuet veroordeelde haar. De beweging die ze stichtte noemde men het ‘Quietisme’ Zij werd verdedigd door een van de grootste van alle Franse denkers namelijk ‘Fénelon François de Salignac de la Motte’ (+ 1715) aartsbisschop van Cambrai die in een boekje ‘Verklaring van de leerspreuken van de Heiligen’ 45 artikelen aanduidt om de ware mystiek van de valse mystiek te onderscheiden, maar ook Fénelon werd veroordeeld.

 Het conflict tussen Fénelon en Bossuet schudde duidelijk de toenmalige kerk van Frankrijk door elkaar en tot voor kort moesten onze priesters de eed zweren tegen deze beweging van het Quietisme. Fénelon gebruikt twee belangrijke principes van de analyse:

onzelfzuchtige liefde en passieve contemplatie. Hij onderscheidt drie soorten van liefde.

1° ‘De Zuiverende Weg’ is de liefde vermengd met de angst voor de hel,

2° ‘de Verlichtende Weg’ met de hoop op de hemel,

3° ‘de Verenigende Weg’ is de hoogste staat van liefde.

Belangrijk is zijn mildheid tegenover de lichamelijke liefde die niet als zondig moest afgewezen worden; het zijn stadia op de weg naar de hogere stadia die velen in dit leven kunnen bereiken.
 


De H. Hartmystiek.

..............................


Terzelfde tijd ontwikkelde zich in Frankrijk de H. Hartspiritualiteit rond de figuur van ‘Margarite Marie Alacoque’ (1647-1690) Zij bracht een ongelukkige jeugd door, ten gevolge van ziekte en tegenstand in haar familie. In 1671 trad zij binnen in het klooster van de Visitatie in

Paray-le-Monial. Daar ingetreden leidde zij een heldhaftig verstorven leven en had er visioenen van het Heilig Hart die anderhalf jaar duurde. Haar oversten beschouwden haar visioenen als waandenkbeelden, maar haar oprechtheid en toewijding wonnen het pleit alsook de verdediging van Pater de la Combierre s.j.

Uit de visioenen kwam het patroon van toewijding aan het Heilig Hart van Jezus te voorschijn alsook een gebedsmethode die te vergelijken is met het Jezusgebed, korte formules, geconcentreerde uitspraken. De verering tot het Heilig Hart spreidde zich over gans Europa en kende haar hoogtepunt in de 19° en de eerste helft van de 20° eeuw.

Tot op de dag van vandaag wordt het Jezusgebed beoefend. Allen hebben één doel voor ogen: ‘L’ Amor qui corda conjungit’ zoals André le Chapelain het uitdrukt in een 12° eeuws gedicht ‘De Amore’.

Wat betekent : ‘De eenheid van het menselijk hart te verbinden met het goddelijke hart.
 

(Wordt vervolgd)
+

Het Jezusgebed

1. Wortels van de aanbidding van de Naam

2. Het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

3. De woestijnvaders en het Jezusgebed

4a. De voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

4b. De Athos

5. Rusland - de ware verhalen van een Russische Pelgrim

6. Het Jezusgebed in het Westen

7. Het Jezusgebed in het Westen (2) - de H.Hart mystiek

8. Het voortdurende gebed in andere godsdiensten - Slot

 

Monasterium -

Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer