Het Jezusgebed 

een geschiedenis

 

- Het Jezusgebed in het Westen -

 deel 6

................................

door broeder Yvan Jacques

+Gedurende elf eeuwen was de kerk één tot er in 1054 een scheuring teweeg werd gebracht tussen Constantinopel en Rome. Het Jezusgebed overleefde deze scheuring. De Heilige Ireneus 130-208, bisschop van Lyon, zei:

"dat de Naam moest aanroepen worden in een zuiver hart" en "dat de charismen in de kerk voortkomen door het aanroepen van de Naam van Jezus".

Johannes Cassianus, die in de woestijnen van Egypte heeft geleefd, was de inspirator voor de Regel van Benedictus waar men in zijn regel een verwijzing vindt naar "Het korte en zuivere gebed" (hfd. 20)

Abt Isaac zegt in zijn onderricht over het gebed dat:

"wanneer wij willen bidden, wij alle zorgen en herinneringen uit de kerk moeten bannen".

Hij zegt dat de gebeden "kort en frequent" moeten zijn, willen wij niet vervallen in verstrooiingen van allerlei aard.

Maar hoe de gedachten verjagen?

De abt zegt dat de eerste woestijnvaders het ons hebben geleerd door voortdurend te herhalen: "God, kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen". (ps. 69,2)

Zonder waakzaamheid van het hart is het onmogelijk op te stijgen tot God.

Wanneer wij waakzaam zijn, zal de Heilige Geest ons helpen die
" beter weet wat wij nodig hebben", zegt Paulus.

Bernardus zei aan zijn monniken: "dat men strijdt tegen slechte gedachten door het aanroepen van de Heilige Naam van Jezus".

Hij zegt verder:

"De Heilige Naam is als uitgespreide olie en heeft drie gebruiken.

Zij verlicht, zij voedt, zij zalft. De Naam schittert als olie wanneer wij haar aanroepen, voedt wanneer wij mediteren en dringt door wanneer wij aanroepen".

Thomas de Celano, biograaf van de Heilige Franciscus schrijft dat Franciscus de Naam van Jezus smaakte en deze voortdurend murmelde.

Guibert van Doornik maakte een traktaat op de heilige Naam van Jezus en zelfs in de kunst drong de Naam door in het teken "IHS" verwijzend naar de Naam van Jezus in een zon met twaalf stralen.

(Wordt vervolgd)
+

Het Jezusgebed

1. Wortels van de aanbidding van de Naam

2. Het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

3. De woestijnvaders en het Jezusgebed

4a. De voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

4b. De Athos

5. Rusland - de ware verhalen van een Russische Pelgrim

6. Het Jezusgebed in het Westen

7. Het Jezusgebed in het Westen (2) - de H.Hart mystiek

8. Het voortdurende gebed in andere godsdiensten - Slot

 

Monasterium -

Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer