Jezus en de kreupele

een tekst van  Ilse


Het was sabbat en Jezus ging naar de Schaapspoort in Jeruzalem
naar het badwater van Bethesda; huis van mede-Leven
En daar wachtten zieken; blindgeborenen en kreupelen
op de reiniging van het water.
Want wie daar door een liefdevolle medemens in het water werd gebaad,
genas van ziektes van lichaam, ziel en hart.

Er lag daar een zieke man, al zijn hele  leven,
onmachtig alleen op te staan, onder de last van oude schulden.
Jezus zei tot hem, wil jij genezen?
De kreupele zei hem:
Heer, ik heb geen mens om met mij te baden

Als  ik het water in wil,
is er steeds een ander voor mij die zich baadt.
Jezus zei hem:
Sta op, neem uw lasten op en wandel zelf het water in.
En de kreupele stond op in dadenkracht.

Jezus zei liefdevol aan de wandelende mens:
Zie, je bent gereinigd van oude schulden,  leef en leer uit je nieuwe zelf.
De mens wandelde en vertelde dat het Jezus was, die hem gereinigd had.
daarom vervolgden de starren van Geest,  Jezus omdat Hij deze dingen op
sabbat deed.
En Jezus antwoordde hen:

De Al-Ene, AlVaderMoeder volhardt voortdurend in dadenkracht,
wat zou ik dan niet volharden in dadenkracht,
De AlEne werkt voortdurend,
wat zou ik niet werken.

Een mensenkind doet niets uit niets,
tenzij Hij de dadenkracht van de Al-Ene ervaart.
Want wat de Al-Ene  doet, doet het Mensenkind.
Wie de Al-Ene niet ziet, ziet de Mens niet.
Want de Al-Ene bemint het Mensenkind.
En leert het, toont het, raakt het aan,
tot verwondering.

Want zoals de Al-Ene de niet-levenden opwekt en doet leven,
Zo kan ook een Mensenkind die wilt in dadenkracht,
zijn medemens wekken en doen leven.
De AlEne  oordeelt niet, maar heeft de gave tot oordelen aan zijn
Mensenkinderen gegeven,

en daarom zal elk Mensenkind elk ander Mensenkind liefdevol eren
zoals het de AlEne eert.
Wie zijn medemens niet eert, eert de AlEne niet.

Wie mij hoort en het Woord van de AlEne ervaart,
die heeft het Eeuwig Leven,
die overwint niet-weten, niet-Leven
en verrijst in dadenkracht.
De niet-levenden die de stem van de AlEne door de Mensenzoon  horen, zullen
Leven.
Want zoals de AlEne het leven is, zo zullen zij die de stem van de AlEne
horen, Leven.
Want zoals de AlEne het leven heeft in zichzelf,
Zo heeft hij ook de Mensenzoon gegeven,
het leven te hebben in zichzelf.