JACOBSLADDER (deel 3)

Is het werken aan zichzelf egoïstisch? Kain en Abel

“Wie God wil leren kennen, moet eerst zichzelf leren kennen.” Zegt Evagrius Ponticus.
       Maar om wie gaat het eigenlijk? Om God, of om mij? Is deze hele weg tot zelfkennis niet egoïstisch?

       Mag ik een wedervraag stellen: zou het dan eerlijk zijn om ons tot God te wenden als een vlucht van hoe we in ons leven zijn? Ik bedoel: vroomheid aanwenden om mijn eigen donkere zijde weg te stoppen. Is mijn liefde tot God oprecht, als ik door zonder aan m’n innerlijke problemen te werken, het mijn naaste lastig maak? Laten we niet vergeten dat in Jezus God in de menselijkheid is afgedaald en inderdaad dit aardse leven heeft gegeven tot onze verlossing. Laten we dan Zijn voorbeeld volgen en ook afdalen in onze menselijkheid. Is dit niet het aannemen van Jezus tot onze behoudenis?

       In het Oude Testament wordt vaak gesproken over offers. Het offer wordt hier met het hebreeuwse woord korban aangeduid. En korban wil letterlijk zeggen “naderbij brengen”. Een offer is het naderbij brengen van jezelf tot God. En hoe doen we dit? Wel, we zijn ermee bezig! Vanaf onze geboorte trekt elke seconde reeds weg van ons leven. Vanaf de geboorte beginnen we ons leven reeds seconde voor seconde terug te geven aan God. Dit wordt wel eens het “opbranden in de tijd” genoemd en vergeleken met een kaarsje. De lengte van de kaars is ons tijdslichaam, onze levensduur. Het vlammetje is de tijd, en dan speciaal het moment van het “nu”.

       Deze gang door de tijd is het “naderen” tot God, het korban, het offer. Onze weg, bepaald door ons streven en ons gedrag zal nu het karakter van ons korban bepalen. Zal zij naar het uiterlijke zijn, of naar het innerlijke. Dient zij de uiterlijkheid, dan wordt het offer zoals bij Kaïn niet aanvaard. Bij heel wat prenten zien we hoe de rook bij Kaïns offer niet opstijgt. Dat van Abel wordt wel aanvaard. Kain was een landbouwer staat in Gen 4:2. We lezen in het Hebreeuws (ik gebruik de sefardisch- chassidische uitspraak): hoioh eveed adomoh. Wat met landbouwer wordt vertaald is “eveed adomoh”, of misschien beter bekend als “obed adamah” en wil letterlijk zeggen dienst (obed) aan de aarde (adamah). Terwijl Abel een “reeh tsoin” is een hoeder van schapen.

       De dienst naar de aarde kent men als de dienst naar het uiterlijke, aardse. Abel daarentegen is een herder, die de éénheid van de kudde behoedt, die samenbrengt. “Roieeh”, geschreven met aijn is een herder. Roieeh, hetzelfde uitgesproken, maar geschreven met alef, is het woord voor “zien”. Aijn wil ook het getal 70 zeggen, en we kennen de 70 oudsten, 70 volkeren, 70 talen, 70 wijsheden. Alef is het getal 1. De herder houdt de veelheid van de 70 samen tot de 1 van het zien. Zien in de betekenis van “niet blind” zijn.

       Kaïn die de dienst aan de aarde, aan het uiterlijk, de materie, heeft slaat dit innerlijke éénheidsconcept van Abel dood. Dit doodslaan wordt door de oude commentaren in verband gebracht met het eerste deel van de zin uit Gen 4:8. De vertalingen van dit vers lopen uiteen. In Joodse versies zullen we eerder lezen: “Kain kreeg woorden met zijn broer Abel en toen ze op het veld waren…” In Christenbijbels lezen we: Maar Kain zeide tot zijn broer Abel: (Laten we het veld ingaan)” in de vertaling van het NBG en “Daarop zei Kain tot zijn broer Abel: laten we gaan wandelen.” In de KBS vertaling. Er is namelijk wat onduidelijkheid in de grondtekst rond het “en Kain zei tot zijn broer Abel”. Dit staat in de grondtekst: “weiomar kaijn al hewel ochioe waihi behiotham basodeh…” Letterlijk vertaalt is dit “En Kain zei tot zijn broer Abel. En ze waren in het veld. En Kain stond op tegen Abel en doodde hem.” Wat zei Kain nu tot Abel? Niets zo blijkt. De hedendaagse filosoof Rabbijn M.A. Ouaknin zegt hierover dat hun spreken een niet-spreken was, een stilte, zo gewelddadig dat hij tot moord leidde. Kunnen we dan stellen dat Kain zijn broer heeft doodgezwegen? Hij die de dienst aan de materie, het uiterlijk, heeft verzwijgt het innerlijk. Het is als een uiterlijke mens, die zich niet openstelt voor de innerlijke mens.
Het uiterlijk dat het innerlijk verzwijgt, vermoord het innerlijk. Wie over het innerlijk zwijgt, zwijgt over God.
 (wordt later vervolgd)

 

 

Midi "Keeper of Dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 20-Mar-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.