De Jacobsladder (deel2)

"Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af." (Gen 28:12)

“De ladder naar het hemelrijk is verborgen in je ziel. Daal af in jezelf, dan zul je trappen vinden waarlangs je omhoog kunt stijgen.”

      Met deze woorden van Isaäk van Ninive nemen we een korte terugblik op het vorige deel. De weg naar boven begint hier, beneden. Deze plaats beneden is waar we ons tijdens dit leven in het tijdsdraaipunt van het “nu” bevinden.
De wijzen uit de oudheid noemen deze wereld met haar Hebreeuwse naam: Olam Assia, de wereld van het doen. Inderdaad als we één groot kenmerk van deze wereld naar voren kunnen schuiven, is het wel de daad. Het doen vult ons aardse bestaan.

         Wat is juist een daad? Een daad kenmerkt zich door een verandering. Iets heeft plaatsgevonden wat er eerst niet was (zelfs als deze daad een herhaling betreft). Verandering duidt op tijd. Met andere woorden de daad impliceert het bestaan van het tijdsaspect.
        Ons bestaan in de tijd… We kunnen stellen dat de tijd ons dwingt te doen. Omdat onze materiele zijnstoestand gefragmenteerd is in de verschillende ogenblikken van baby tot ouderling, is het hart genoodzaakt tot het geven van een hartslag; is deze cel weer genoodzaakt tot deling; sterft die andere cel af. Zo vult ieder moment zich met ontelbare gebeurtenissen, binnen en buiten ons eigen ‘doen’.
        De wereld van de daad. Binnen het complexe geheel van het ‘gebeuren’, bestaat de bewuste daad. De daad waarop de mens kan anticiperen of de daad die de kleur draagt van het karakter van het betreffende individu. Bij deze daad is de mens zelf heer en meester. Zijn daden kunnen gericht zijn op vernieuwing, opbouw, maar kunnen evengoed destructief zijn.
        Destructief gedrag (in al zijn hoedanigheden) duiden we met de algemene term “kwaad”. Allen kennen we mensen die in een dergelijke kwade sfeer vertoeven. Maar in plaats van deze mensen te veroordelen, behoeven wij ons niet af te vragen in hoeverre zij het slachtoffer van dit kwaad zijn?
      “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?” (Lc 6:41) Dit woord van Jezus uit het Lucas evangelie is een belangrijk gegeven dat we maar al te vaak vergeten in onze dagelijkse omgang met medemensen. Roept het geen vragen op wanneer mensen heel hevig reageren tegen een bepaald kwaad of onrecht? Sommige zaken kunnen zeker niet door de beugel en moeten bestreden worden. Toch behoren we ons bij elk onrecht af te vragen waar de wortel zit. Louter de dader met de vinger wijzen ontlast ons van onze eigen verantwoordelijkheid. En het is een feit, dat hoe luidruchtiger met de vinger wordt gewezen, hoe meer betrokken we zijn. Deze betrokkenheid kan variëren van een breed gamma aan angsten tot een breed gamma aan onbewuste drang tot het zelf volbrengen van een dergelijke kwade daad.
         De manier waarop iemand reageert in het leven van alledag, is een waardevol spiegelbeeld van de innerlijke gesteldheid. Als men de hoogmoed van het eigen gelijk kan laten zakken tot de nederige blik die wil zien wat de omgang met de wereld te vertellen heeft, slaat men het leerboek van z’n eigen persoon wijdopen.
        Wanneer men dan besef heeft van de gebieden in zijn karakter die problemen oproepen, kan men naar hun hoedanigheid gaan speuren.
Jezelf begrijpen is je verleden begrijpen. Dit is een gulden regel in het zelfonderzoek.

 

 

 

 

Midi "Keeper of Dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 20-Mar-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.