In de morgen...

De vogel, bode van de dag,

kondt zingend aan het naadrend licht,

en Christus roept, met zijn gezag,

de geesten op tot levensplicht:

Verlaat uw sponde, klinkt Zijn woord,

geen loomheid meer, de slaap gestaakt!

Ik ben nabij, waakt zo het hoort:

rein en rechtvaardig, matig, waakt!

Tot Jezus stijge ons eerste lied,

dat weent en smeekt in nuchterheid,

maar aan het reine hart verbiedt

de toegift aan vadsigheid.

O Christus, kom, wend van ons af

de slaap, de boeien van de nacht,

verdelg onze oude schuld en straf,

stort in ons 't nieuwe licht, en kracht.

Verleen dit, Vader, mild en goed,

Gij, Eerstgeboorne, Hem gelijk,

Gij , Geest, wiens liefde ons behoedt:

regeer, Gij God, in 't eeuwig rijk.

 

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source