Hoop doet leven...

Laat het gewone uniek worden, brengt vreugde en optimisme. De hoop laat ons geloven in een toekomst ondanks tegenslagen, ontlokt creativiteit, stuwt ons vooruit.

Christenen zijn mensen van de hoop.

Ligt niet daarin de eigenheid van Jezus' boodschap? Hoopvol vertrouwen is zeker niet altijd gemakkelijk. Er is zoveel om niet hoopvol te zijn, en toch! Misschien moeten we ons meer oefenen in het zien van hoopvolle tekenen en daarvan ook getuigen. Jezus stimuleert onze hoop op een wereld waarin vrede een kans krijgt, op mensen die blijven geloven in gratuide liefde, op een wereld waarin zachte waarden het halen op rendement en concurrentie, op leven vanuit dorheid en dood.

Jezus Christus, mochten overal ter wereld Christenen van U getuigen dat Gij hun hoop zijt, Gods mensgeworden liefde. Wij dragen U op handen. Wees de gloed achter onze woorden, de groeikracht in onze daden, ons heden, onze toekomst, de vrede ons gegeven.

- pastoor Paul van de Winkel, R.K. priester van de OLV Hemelvaart parochie

Home