Gij, Vaders hoogverheven Woord,

uit Hem door eeuwige geboort',

werd door geboorte in de tijd,

aan s'werelds hoge nood gewijd:

Verlicht de harten in dit uur,

ontsteek in hen Uw liefdevuur,

onthecht hen van het wankel goed,

dat hemelvreugd' hen juichen doet.

Wanneer van af de rechterstoel,

Hij bozen wijst ten vlammenpoel,

maar vromen om hun deugden groot,

met vriendenstem ten hemel noodt.

Dat wij, geen spijs der vlammenzee,

in zwarte zwerm niet wentlen mee,

maar door het aanschijn Gods verheugd,

gaan smaken 's hemels hoge vreugd.

Aan Vader, Zoon, één heerlijkheid,

en aan de Geest van heiligheid,

zoals het was, zo nu, altijd,

tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen

Uit Sion straalt de glans van Zijn luister.

Onze God zal zichtbaar verschijnen.

 

 

Home

Midi "Keeper of Dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer