Geloven

Geloven is een doe-woord, een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd om door te gaan, waar de honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen. Geloven is oog krijgen voor de mensen langs de weg en gaandeweg ontdekken dat wat de minsten is gedaan, aan Hem is gedaan. Geloven is een doe-woord, een opdracht die nooit af is. Het is doorgaan en volhouden, soms met velen en vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

- Pastoor Paul Van de Winkel