Gegroet, gij vol van genade, de Heer is met u.

Gegroet, gij heerlijke tempel van goddelijke glorie;

Gegroet, gij koningspaleis, heilig van opbouw;

Gegroet, bruidskamer waarin Christus zich met de menselijke natuur heeft verloofd;

Gegroet, gij die door God zijt uitverkoren, voordat er ook maar iets ontstond;

Gegroet, gij verzoening tussen God en de mensen;

Gegroet, nieuwe arke van heerlijkheid, waar op Gods Geest neerdaalde en bleef rusten.

Arke, waarin Hij die van nature heilig is, door het mysterie der Menswording zich op wonderbaarlijke wijze opnieuw een heerlijke heiligheid verwierf in de maagdelijke werkplaats van de natuur. Hetgeen Hij was, veranderde noch verwierp Hij, daar Hij immers onveranderlijk is, maar hetgeen Hij niet was, heeft Hij, in zijn overgrote liefde tot het mensdom, aanvaard.

Gegroet, doorzichtig kristal, waardoor degenen die beschaduwd door hun droeve zonde en ingesloten in duisternis, de zon der gerechtigheid aanschouwen, die vol schittering aan de hemel oprijst en hen wonderbaar bestraalt.

Gegroet, roem van alle profeten en aartsvaders, allergertrouwste verkondiging van Gods onnaspeurlijke voorkennis en raadsbesluiten.

-H.Andreas van Kreta

 

+

 

Midi "Quiet Evening2" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 09-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.