Ik weet niet, Jezus

 

Soms leeft iets in mij, wat niet van U is.

Ik weet, Jezus, Gij lijdt  om mij.

Om, wat ik doe, soms verkeerd is.

Gij zijt de belofte, dat probeer ik te geloven.

Op U dien ik te gelijken.

 

Ik weet, Jezus, daar ik angstig ben

En alles wat ik doe op mislukking lijkt,

In mijn hart het grote verlangen om te groeien,

Van Uw weg lijkt afgedwaald.

 

Vergeef me, Jezus, wanneer honger heerst

Door mijn gebrek aan liefde.

En ik Uw dorst niet lessen kan,

Wanneer al mijn dromen falen.

Vergeef me.

Als ik niet naar je luister

En Uw Woord van Waarheid mijn wensen niet vervult.

Vergeef me.

 

Ik weet, Jezus, Gij zijt verrezen.

Omhels me, laat me nooit meer los, dat ik U kan volgen.

Vertel mij de diepere dingen.

Ja, ik weet het Jezus, Gij Lééft.

Dat wil ik voor U en iedereen tot bloedens toe getuigen.

 

Ik weet niet, Jezus, wat Gij mij nog vragen zult.

Maar geef dat ik naar U kijken mag,

Op U gelijken mag mijn leven lang.

Ja, weten mag, dat U mijn Redder zijt,

Dan pas, Jezus, dan… ben ik niet meer bang.

 

-Eric Debersaques

Gebed gemaakt tijdens de retraite in “Ter Dennen”

Westmalle 14/10/2001

Zie ook de site Missiebond Lendelede

 

 

Home

Midi "Flight of the Raven" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer