Ritselend blad verteert in het geheugen

doet ontluiken de grens van hoopoverschrijdend genoegen

naar God gericht in eindeloze openheid

voor de kracht van liefde in natura gegeven

Verlangen naar de komst en dan

in hevig gemoed de deur opendoen

om eenheid te beleven met creatief gevoel

Zon scheppend vermogen, niet te stuiten,

wil zich steeds geven n creren

met maar n doel

het gelaat te omhullen in zwachtels van tederheid

en de zoen te plukken van de eerste dageraad

Verliefd ben ik op creatief vermogen

die de weelde schept en alles uitbazuint

in saxofone tonen van floerse violette jubeltonen

Het draagt de eeuwigheid der testamenten

terwijl een haan om middernacht

zijn krijsende stem verheft alzo door de stilte van de nacht

zijn lied neemt geen einde en wordt doorgedragen

van haan tot haan, tot diep in nachtelijke wolken

terwijl ik mij verenig in eeuwigheidsklanken

met de kracht van bovennatuurlijk scheppen

Dat brengt mij helaas, niet tot verzadiging

vandaar de rusteloosheid naar intenser beminnen

en je laten meedrijven op wolken met goudroze randen

Ik ben een mens , en moet terug

mijn taak is nog niet volbracht

hoewel handen zich omvatten

in lichtende ruimten

van het eindeloos gedragen weten

maar, mijn taak is nog niet volbracht

laat mij, echter

af en toe

eens hier

neerzijgen en rustend genieten

aan de bron van creatief beminnen


Broeder Yvan

 

Home

 

Midi "Flight of the Raven" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer