Bemoediging"

Zeg niet als smarten U verslinden:
"God is geweken van zijn kind".
U zult een moeder eerder vinden,
bij 't zieke dan bij 't spelend kind.
Geen moeder heeft als God bemint.

Is Jezus niet voor U gestorven?
Leeft Hij niet aan Gods rechterhand?
Heeft Hij u niet voor zich verworven?
En is Zijn trouw U niet tot pand?
Houdt Hij u niet in Zijne hand?

Zou Zijn belofte kunnen falen?
Zijn hand niet leiden al uw paan?
Al kon men bergen nederhalen,
en zullen hemelen vergaan,
Zijn woord blijft eeuwiglijk bestaan.

Jesaja heeft geprofeteerd.
Door Godes Geest geinspireerd:
U bent in Jezus handen,
voor altijd gegraveerd.
Gods toorn is van U afgekeerd.

Zijn strijd Zijn bloed,Zijn wonden,
brachten verlossing aan.
Hij stierf voor Uwe zonden,
en Hij is opgestaan:
U kunt in vrijheid gaan.

- Gerrit Kloos

Voor meer gedichten van Gerrit Kloos, bezoek de prachtige gedichtensite: Gedichten en overdenkingen door Gerrit Kloos