Wij zijn van U, eeuwige God, en onze tijd behoort U toe. Mensen komen en mensen gaan, de tijd slaat wonden en heelt ze weer, lief en leed gaan hand in hand. Maar Gij, Heer, blijft dezelfde, uw jaren kennen geen einde, want Gij zijt de levende God. Wij danken U voor alles wat ons in het afgelopen jaar is gegeven.

Wij vragen U: laat ons met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien. Stel ons open voor alles wat komen gaat. Vervul onze dagen met vreugde en voorspoed. Vergeet ons niet. Onze namen staan toch geschreven in de palm van Uw hand? Uw goedheid prijzen wij, vandaag en alle dagen die komen.

-pastoor Paul Van de Winkel