Gebeden

"Hoe verheven is het, om als sterfelijk mens met God, de onsterfelijke, te spreken? Dit is nauwelijks onder woorden te brengen."

- Johannes Chrysostomos

 

"Bidden is een eenvoudige blik op God, een woord van danken en beminnen in blijdschap en leed."

- H.Theresia van Lisieux

 

"Help mij bidden zoals Gij, en bidt Gijzelf in mij."

- J.Baers

 

"Ook de dieren loven het grondgeheim van hun bestaan, gewoon door te leven. Maar de mens is het enige wezen dat zich aanbiddend kan wenden tot het Mysterie van zijn begin."

-naar de Katechismus, Geloofsverkondiging voor volwassenen 1966

 

Rabbi Uri sprak eens over de tweeledige inhoud van het gebed "Aanvaard onze roep om hulp, en hoor ons roepen, Gij die het verborgene weet!" De rabbi zei: "vaak is ons bidden een roepen om hulp vanuit onze onmiddellijke noodlijdendheid. Maar de ziel ziet verder dan het materiële, en bedoelt de geestelijke nood, maar vaak zijn we niet in staat uit te spreken wat de ziel bedoelt. Daarom bidden we dat God wel onze roep om hulp aanvaardt, maar ook het stille roepen van onze ziel verneemt, Hij die het verborgene weet ."

 

"Het gebed moet niet vroom zijn, maar vooral eerlijk." -Anselm Grun

---------

U kunt een keuze maken uit volgende gebeden...

+

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,

mijn ziel dorst van verlangen naar U;

al wat ik ben smacht naar U

in een troosteloos dor land zonder water.

Hoe zag ik in de tempel op U,

om Uw macht te ontwaren, Uw grootheid:

uw genade gaat boven dit leven.

En mijn lippen spraken uw lof.

Kon ik zo heel mijn leven U prijzen,

Uw Naam noemen, de handen geheven:

kracht vind ik als door kostelijke spijs,

jubelend ligt mij Uw Naam op de lippen,

als ik denk over U op mijn leger,

in de nachtwaken over U peins.

Waart Gij niet immer mijn hulp?

onder uwer vleugelen schaduw

heb ik mijn jubel gezongen:

U zoekt mijn hart, U hangt het aan.

Uw hand zal mij vast blijven houden.

Psalm 63: 1-9

 

Op zoek naar wie je als mens bent? Wat menszijn zou kunnen betekenen? Verlang je even stil te staan bij het innerlijke leven, als herbronning voor je uiterlijke bezigheden? Behoor je tot het Christendom, ben je Rooms Katholiek, volg je de Oud Katholieke Kerk of een andere strekking? Ben je gewoon geďnteresseerd in wie Jezus was, die de Christus of de Messias wordt genoemd? Roept de spiritualiteit en zingeving van de woestijnvaders zoals Anselm Grün die naar voor brengt? Zoekt u de contemplatie van het Jezusgebed ?

Heb je al eens stilgestaan dat het Christendom joodse wortels heeft? Misschien is het de mystiek van de kabbala of kabbalah die u aanspreekt? Heeft u iets opgevangen van beroemde rabbijnen of andere joden als de Rebbe Menachem Mendel Schneerson van de Chabad Lubavitch strekking? Of ben je geboeid door de spirituality van Jonathan Serphos en Friedrich Weinreb.

Schouw je meer naar de psychologie en  filosofie achter het geloof en de Bijbel? Zijn dood, seksualiteit en  dualiteit vervat in je levensvragen? Zoek je teksten voor meditatie of contemplatie?

Probeer gewoon even deze site, en als u vindt dat er wat aan ontbreekt,

ben je welkom dit aan te vullen...

InnerLife

 

 

Midi "my one true love" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 16-Mar-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.