Wilde haat roept op tot geweld en terreur en echte liefde en vriendschap streeft naar verzoening en vrede. De catastrofe van 11 september doet ons allen huiveren en de vrees van oorlog en geweld lijkt plots dichtbij. Beseffen we maar al te goed dat er zovele mensen in onze huidige wereld zijn die reeds lang of voortdurend onder deze bedreiging en oorlog leven? Wij zijn bij ons nu toch al 56 jaar van dit geweld bevrijd. Waarom toch zo vol haat tegenover elkaar staan?

Religieus fanatisme is vaak de weg naar onverdraagzaamheid. Het geloof in een God kon nooit voeren tot verdrukking. Hoe schril staat de boodschap van Jezus Christus daar tegenover. Hij toont ons een God, die Vader is van alle mensen, die het verlorene opzoekt en die steeds nieuwe kansen geeft aan de zwakke. Zijn leer is de totale liefde en de gave van zichzelf. Hij ging er zelf aan ten onder, maar God liet hem niet in de steek. Hij leeft, en ook nu in elke mens die in Zijn voetspoor treedt. Daarom durven wij bidden tot onze God: "Buig het hart van mensen om tot vrede. Versterk de vaste wil van onze wereldleiders om rechtvaardige wegen te gaan die voeren tot eenheid. We bidden voor slachtoffers van blinde haat, waar ook ter wereld, en sterk ook ons allen om in eigen middelen mensen te zijn die leven naar Gods plan."

- Pastoor Paul van de Winkel

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source