Farao's slaaf...

Elk heeft zijn eigen Egypte waarin hij Farao's slaaf is. Daarom is het belangrijk dat je jezelf kent en weet wat je beperkingen zijn, waar je grenzen liggen. Maar de hemel verhoede dat je je bij je beperkingen zou neerleggen. Je ziel kent geen grens!
 

-een doordenkertje naar de Rebbe Menachem Mendel Schneerson
 

HOME