Zie, wat een nederigheid, zie wat een toewijding! Dienstmaagd des Heren noemt Zij zich, die wordt uitgekozen Zijn moeder te zijn, en Zij verheft zich niet op die onverwachte belofte. Door zich dienstmaagd te noemen, laat Zij, die doet wat Haar bevolen wordt, zich niet voorstaan op een zo grote genade. Zij, die de Zachtmoedige, de Nederige zal baren, moet zelf wel de nederigheid voor Hem uitdragen.

"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar Uw woord" Hier ziet men Haar onderdanigheid, hier ziet men Haar verlangen.

"Zie de dienstmaagd des Heren", dat is de bereidwilligheid tot Haar taak.

"Mij geschiedde naar Uw woord", dat is de ontvangenis van Haar verlangen. Hoe spoedig heeft Maria dus geloof gehecht aan deze ongelijke ontvangenis! Wat immers verschilt er zo zeer, als de Heilige Geest en een lichaam? En wat is er zo ongehoord als een maagd, wier eerste zorg het is, maagd te blijven, en die toch zwanger wordt in strijd met de wet, met de gewoonte, met het eerste gevoel? Wanneer Maria dus vraagt: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?" twijfelt zij blijkbaar niet aan het feit, maar vraagt zij naar de aard ervan. Daar zij immers gelooft, dat dit moet gebeuren, spreekt het vanzelf, dat ze vraagt, hoe dit zal gebeuren. Daarom mag zij ook horen: "Zalig zijt gij, die geloofd hebt."

- H.Ambrosius' verklaring van het Lucas Evangelie

 

Midi "Quiet Evening2" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 09-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.