Vredevorst

 

Des Hoogsten tijdloos Evenbeeld,

God, Licht van Licht,

maar onverdeeld,

Verlosser, U, de roem, de pracht,

en eer en koninklijke macht.

 

Voor de eeuwen Gij alleen het Licht,

de hoop, de spil van 't tijdsgewricht,

te recht heeft u des Vaders hand,

der volkeren sceptermacht verpand.

 

Gij, bloem van de onbevlekte Maagd,

het Hoofd, dat heel het mensdom draagt,

de steen, gewenteld van de top,

die de aarde vult en bouwt weer op.

 

Der stervelingen stam, verdrukt,

door dwing'landij aan 't heil ontrukt,

brak, door uw kracht, zijn boeien stuk,

en won weer 't hemelse geluk.

 

Gij, Leraar, Priester, Heer der wet,

op 't kleed met bloedschrift is gezet,

uw Naam: "Der Vorsten Vorst" zijt Gij,

"Der koningen Koningsheerschappij."

 

Wij buigen willig voor U neer,

Gij, rechtens, aller Vorst en Heer,

in 's burgers onderdanigheid,

aan uwe wet, ligt zaligheid.

 

Aan U, o Jezus, heerlijkheid,

die met uw scepter 't aardrijk leidt,

de Vader, en van heiligheid,

de Geest, in alle eeuwigheid.

 

Amen.

+

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source