Het licht naar buiten brengen...

De Rebbe Menachem Mendel Schneerson stelde dat alle problemen hun oorsprong vinden in het terughouden van het licht in de dingen en in de situaties. "Waar we licht vinden", zegt hij, "moeten we het prijsgeven om het tot aan de verste uiteinden der aarde te laten schijnen. En dit geldt vooral voor het licht dat in jou zit!!!"

Christenen hebben een naam voor dit licht in ons: Jezus. Als wij Jezus in ons leven toelaten, straalt Hij uit in onze daden en houding. Geven wij onze handen aan Jezus, dan dragen wij bij aan Zijn werk in de wereld. In de oratie op de zondag na Kerstmis bidden we: "Almachtige, eeuwige God, bestuur onze daden overeenkomstig uw welbehagen, opdat wij mogen overvloeien van goede werken in de Naam van uw geliefde Zoon, die met U leeft."