Jezus en de blinde


    De Mensenzoon zag een man die blind was voor het Leven.
Men vroeg hem,
Meester; wie heeft er gezondigd dat hij zo blind is.
Hijzelf? Of de mensen aan wie hij zondigde.
Noch hij, noch die mensen zondigden, antwoordde de Mensenzoon.
Want wij leven in deze wereld
en al levend zullen we de dingen doen die jullie zonde noemen.
En zolang we leven zullen we dit keer op keer doen.
Hierdoor groeien en helen, dat is leven.

    Maar wanneer we in de duisternis van de schuld blijven wonen,
blijft zowel deze mens als diegenen aan wie hij zondigde blind.
En toen nam hij levenswater en het stof van deze aarde en mengde dit:
Geest en Stof en zei:
Vermeng het stof van deze wereld met het levenswater van de Geest
en open zelf je ogen: doorleef je dwalen en ook dat van je medemens.
Dan is er geen schuld, enkel aanvaarden.
Bestrijk elkaars innerlijke ogen met stof en levenswater
en baad samen in de bron van levenswater.

    Als je als Mensenkind leeft en je bevrijdt van zinloze schuld
zal je werkelijk vrij zijn.
Als je Alvadermoeder werkelijk als je bron ervaart
kan je werkelijk beminnen.
Want van Alvadermoeder ben je in de stof geboren
en uit Alvadermoeder kan je herboren worden.

    Nee je bent niet vanzelf geworden, je bent van hem gezonden.
De vader van de zonde is schuld.
En deze vader verlangt het lijden in schuld.
Deze vader doodt omdat in schuld geen Verrijzenis mogelijk is.
En er is in jou geen Leven mogelijk wanneer schuld je drijft.
Dan leef je in leugen, nee, niet-leef je in leugen.
Want schuld is een leugen.

    Echte liefde vergeeft niet, echte Liefde aanvaard.
Wie mag oordelen dat de ander de oorzaak van zonde is?
De ander is zelf ook oorzaak.
En dit heet schuld die niet ophoudt.
Maar samen baden in levenswater,
samen onderdompelen in de Geest.
Vertrouwen op zijn helen.
Vertrouwen op elkaars helen, en schuld bestaat niet.

    De Menzenzoon vroeg de genezende blinde:
ervaar je het Godskind in Jezelf?
En de bijna-Ziende antwoordde: Wie is dat?
En De Mensenzoon zei hem zacht:
Kijk, Kijk in de ogen van diegene voor wie je blind was en je ziet jezelf.
Je ogen gaan open en je ziet in elkaars ogenspiegel
de Verrezen Ander en dat is het Godskind..

- door  Ilse

 

Midi "Keeper of Dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001  Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 13-apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.