De ziel van de mens is de Lamp des Heren. (Spreuken 20:27)

Wat zien we bij een olielampje of een kaars? De vlam kent geen rust. In haar bestaan kent zij het conflict van de twee tegengestelde richtingen waarnaar zij streeft.

Zij streeft opwaarts, zoekend om los te komen van haar materiele kluister. Ze weet echter dat zo'n onthechting het einde zou betekenen van haar bestaan als een manifeste verlichtende vlam.

Dit is de paradox van het leven van de vlam: haar verbondenheid met de wiek en brandstof onderhoudt haar bestaan Ún haar streven naar vergetelheid.

Een mens is ook verdeeld tussen dit contrast. Enerzijds neigt hij naar zichzelf en het materiele bestaan, naar dit aardse leven. Anderzijds verlangt hij om boven zijn materiele zelf te reiken en de gebondenheid en de fysieke wereld te ontstijgen.

De spanning die dit conflict teweeg brengt is een essentieel feit in het menselijke leven.

-naar de Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson.

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source