DE APOSTOLISCHE OPVOLGING VAN DE KLEINE APOSTOLISCHE OUD KATHOLIEKE KERK VAN BELGIE

---------------------------------------------

 

Mgr. Gérard GULL

aartsbisschop van Utrecht van de Oud Katholieke Kerk van Nederland , consacreerde op 28 April 1908

Mgr. Arnold Harris MATTHEW

als bisschop voor Engeland.

Mgr. Matthew consacreerde op 28 October 1914 :

Mgr. Fréderic WILLOUGHBY

die op zijn beurt op 9 juli 1922 wijdde tot bisschop:

Mgr. James-Bartholomew BANKS

die op zijn beurt op 22 juni 1924 wijdde tot bisschop:

Mgr. John-Matthew COOPER

die op zijn beurt op 31 januari 1954

tot Primaat - Aartsbisschop van de

Oud-Katholieke kerk van Engeland:

Mgr. Charles BREARLEY

die op zijn beurt tot Primaat Aartsbisschop van de ‘Kleine Apostlische Oud-Katholieke kerk van België" wijdde:

Mgr. Aimé BAUSIER

die op zijn beurt op 24 mei 1979 tot bisschop wijdde :

Mgr. Christian VESTRAET

die op zijn beurt op 3 juni 2001 tot bisschop voor Vlaanderen en Nederland wijdde

Mgr. Yvan JACQUES,

abt van de Oecumenische gemeenschap

Monasterium Mariakluizen

te Brakel-Zegelsem België.

+

 

 Achtergrond dankzij "In His Image"

Midi "keeper of dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001  Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 01-Apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.