O Jezus, alverlossend Woord,

eer aan de kim het licht ontsproot,

straalt Gij, door eeuwig geboort,

gelijk in glans, uit 's Vaders schoot.

Gij, 's Vaders licht en heerlijkheid,

ons aller hoop, de tijden door,

uw dienaars over de aard verspreid

verbidden U, schenk hun gehoor.

Gedenk, o Schepper van 't heelal,

hoe uit gewijde Maagdenschoot

Gij, eertijds, in dit aardse dal,

het lichaam naamt van glans ontbloot.

En dit getuigt het feestgetij,

dat in de jaarkring weder straalt:

om 's werelds heil alleen zijt Gij

uit 's Vaders schoot hier neergedaald.

Dat sterren, aarde en zeegebied,

dat al wat d'hemel overspant,

Hem lovend zingen 't nieuwe lied,

die 't heil verwekt en 't onheil bant.

En wij, besprengd door 't heilig Bloed,

wij vieren zijn geboortedag;

in hymnen wordt de tol geboet,

van lof en dank en van ontzag.

O Jezus, vrucht der maagdelijkheid,

Gij, Vader, eeuwig in Uw macht,

en Gij, o Geest van heiligheid,

aan U zij immer eer gebracht

Amen

 

+

 

Back: Go Back Forward: Go Forward Refresh: Refresh

 

 

Midi "Flight of the Raven" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer