Luisteren met je hart...

Luisteren is meer dan iemand horen praten. De woorden moeten je hart raken, ze moeten bij je binnenkomen en bij jou onderdak vinden. En dan niet eens de woorden zelf, maar wat ze bedoelen. Luisterend, altijd onmisbaar, willen we me met elkaar verder komen. Luisteren met je hart is de voorwaarde om elkaar en God te vinden.

-pastoor Van de Winkel