Mijn Abba
In de hemel
Uw naam is heilig
Waard te eren
Dat uw koninkrijk
Al gauw zal komen
Dat Uw wil wordt gedaan
Dat Uw doel wordt bereikt
Op aarde en in mijzelf
Als in de hemel

Geef mij vandaag
Al wat ik nodig heb
Vergeef mij vandaag
Al wat ik misdeed
Vergeef ik zo ook
Al wat de ander deed
Laat mij niet
In verleiding komen
Verlos mij steeds
Van kwade machten

Want van U
Is het koninkrijk
Alle kracht en macht
Alle glorie en eer
Voor nu en altijd
Amen.

c Gerdina Hillbrink

Gerdina's website vindt u op: www.gerdina.nl