Bloemschikken in de kerk

Een aantal mensen komen geregeld samen om zich te bekwamen in het liturgisch bloemschikken.

Om beurt hebben zij hun taak voor het verzorgen van de bloemen in de kerk.

 

Verantwoordelijken:

VAN DEN LANGENBERGH Maria††† Herentalsebaan 143 ††††† †††††††††††† tel. 03 312 42 39

VAN DYCK Maria†††††††††††††††† †††††††††††† Dorp 52, bus 9 ††††††††††† †††††††††††† tel. 03 312 17 54

 

Onthaal

Als parochiegemeenschap willen wij, samen met anderen, zorg dragen voor de kwaliteit van het samenleven op de plaats waar mensen wonen.

Daarom heeft de 'werkgroep Onthaal' aandacht voor de nieuwkomers in de parochie.

 

Kort nadat nieuwe inwoners hier hun intrek hebben genomen wordt er persoonlijk of per brief contact gezocht. Het is een eerste kennismaking en de parochiale infobrochure samen met het parochieblad wordt hen overhandigd.

 

Ziekenzorg

Ziekenzorg is een socio-culturele vereniging en staat open voor alle mensen van de parochie.

Haar opdracht is de integratie van langdurige zieken in onze samenleving.

Naast de maandelijkse huisbezoeken organiseert de kern ontmoetingssamenkomsten, o.a. de jaarlijkse ziekendag in de maand augustus, uitstapbezinning, zowel vormende als ontspannende momenten, bezigheidsnamiddag, aangepaste uitstappen, enz...

De plaatselijke kern is de hoeksteen van de ziekenzorgwerking.

 

 

 

†††††††† †††††††††††† † †††††††††† ††††††††††††

††††††† ††††††††††

†††††††† †††††††††††† †††††††††††† †††††††††††† ††††††††††††

 

 

 

Rechtvaardigheid en Vrede

Broederlijk delen - Welzijnszorg

Deze groep heeft de verantwoordelijkheid om te zoeken naar andere modellen om onze christelijke solidariteit gestalte te geven.

Vanuit deze bewogenheid werkt zij samen met de diocesane werkgroep aan een maatschappelijke verandering ten voordele van de armen hier, dicht bij huis, en elders in de Derde Wereld.

Data van vergaderingen verschijnen in het parochieblad.

 

Contactpersoon:††††††† neem contact met het parochiesecretariaat!

 

Missiekring

Ieder gedoopte christen heeft de missionaire opdracht Jezusí blijde boodschap door te geven en licht te zijn voor de medemens.

Langs de Missiekring kan men dit ook beleven door vrijwillig zijn steun te geven aan onze missionarissen en zo tegelijk solidair te zijn met de mensen hier en in de Derde Wereld.

Evangelisatie beoogt immers de integrale ontplooiing van de mens in christelijk perspectief. Iedereen kan hieraan meewerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen

Parochie H. Elisabeth Kerkstraat 38, 2980 Zoersel††† tel./fax 03 / 312.07.63

Contactpersonen:

 

 

STEVENS Rita

Parklaan 3

tel. 03 312 27 61

SLEECKX Margriet

Smissestraat 44

tel. 03 312 46 56

BOEN Guido

Zandstraat 82

tel. 03 312 28 06

Parochiesecretariaat

Kerkstraat 38

tel. 03 312 07 63

De Schutter Clothilde

Smissestraat 40

tel. 03 312 36 15

Sleeckx Margriet

Smissestraat 44

tel. 03 312 45 56