Parochieteam

 

Op onze parochie kennen we ook het parochieteam. Het is een parochiale stuurgroep aan wie mede de uitoefening is toevertrouwd van de pastorale zorg voor de parochie.

 

Samen en onder de leiding van de (door de bisschop benoemde) pastoor dragen deze mensen de verantwoordelijkheid voor alles wat een parochie aan zending en taken heeft, ten dienste van het gelovige leven van de parochianen en van de wereld. (Statuut van het parochieteam - beleidsnota nr. 11 van het Bisdom Antwerpen juni 1989).

 

Het parochieteam bestaat, naast de pastoor, normaal uit een zestal leden verkozen door de parochiegemeenschap of gecoŲpteerd door het regelmatig gehouden open parochieberaad.

 

Het parochieteam vergadert om de maand.


Het houdt een tweetal keer per jaar een open parochieberaad, waarop de parochiewerking door een bredere groep belangstellenden wordt geŽvalueerd.

 

Elke parochiaan met een hart voor de parochie en belangstelling voor haar werking is hierop hartelijk welkom.

 

Inlichtingen:

PAROCHIESECRETARIAAT

Kerkstraat 38 tel. 03 312 07 63

 

Kerkfabriek

De kerkfabriek 'St. Elisabethí is een wettelijk college en bestaat uit 5 leden.

Zij beheert de goederen van de Kerk, zorgt voor de nodige inkomsten en voorziet in de materiŽle benodigdheden om een goed functioneren van de liturgie op onze parochie te waarborgen

 

 

Parochieteam

Kerkfabriek

Parochie H. Elisabeth Kerkstraat 38, 2980 Zoersel††† tel./fax 03 / 312.07.63

Voorzitter:

VAN HOFSTRAETEN Herman

 

Smissestraat 18

 

tel. 03 289 46 76

Secretaris:

PEETERS Andrť

 

Westmallebaan 55

 

tel. 03 312 41 31

Penningmeester:

KNAEPKENS Marc

 

Zandstraat 92

 

tel. 03 290 91 08

 

TRUYEN Guy

 

Veldstraat 69

 

tel. 03 309 13 24

 

VERMEIREN Theresia

 

Krekelenberg 93

 

tel. 03 312 39 17

Bisschoppelijk afgevaardigde:

GONNISSEN Christine

 

Einhoven 29

 

tel. 03 312 21 79