Huwelijk

Wie christelijk wil huwen bereidt zich ernstig voor op deze grote stap.

Uw huwelijk is een belangrijke stap: als mens en als gelovige kiest u op bewuste wijze uw eigen levensrichting. Trouwen voor de Kerk hoeft u niet te doen, maar als u het doet, verwacht de Kerk dat u het zo bewust mogelijk zou doen.

Een voorbereiding volgen is uw stap bewuster maken!

 

Neem contact op met het parochiesecretariaat

om de huwelijksdatum vast te leggen (doe dit tijdig)

en ook het administratieve dossier op te starten.

Nadien ontvangt u de naam van de priester - die uw huwelijk zal inzegenen -

zodat u met hem contact kunt nemen voor het pastorale gedeelte

 

De jongen gaat wel eerst bij zijn eigen pastoor om daar het huwelijksdossier op te halen.

 

Ziekte

Mensen die ernstig ziek zijn kunnen weldoende kracht ervaren van de ziekenzalving.

 

De zieke of de familie neemt tijdig contact op met het parochiesecretariaat of met de mensen van 'Ziekenzorg'.

Elk jaar is er trouwens een gezamenlijke ziekenzalving voorzien voor allen die dit wensen op de ziekendag die plaats heeft in de parochie.

Bij opname in het ziekenhuis, gelieve het parochiesecretariaat hiervan te verwittigen.

 

Biecht

Vr de grote feestdagen wordt een gezamenlijke biechtviering voorzien.

De aankondiging hiervoor vindt u in het parochieblad. en op deze website

Voor een biechtgesprek ten huize, raadpleeg een priester die u kent of kom voor of na een eucharistievieringen even in de sacristie van de kerk om af te spreken

 

Overlijden

Iemand van uw dierbaren is overleden.

 

U hebt contact genomen met de begrafenisondernemer.

Hij is diegene die er zich mee belast om allerlei te regelen en te organiseren in deze dagen.

Zo u zelf nog geen contact hebt genomen met de parochieverantwoordelijke zal deze door de begrafenisondernemer verwittigd worden.

Een, door de bisschop, gemandateerde voorganger zal u ten spoedigste een bezoek brengen, om de deelneming van de parochiegemeenschap over te brengen en ook om de uitvaartliturgie te bespreken.

 

Normaal heeft de uitvaartliturgie - een Gebedsdienst - om 10.00 u plaats.

 

Een eventuele gebedswake kan op de vooravond van de uitvaart, in de parochiekerk, worden gehouden.

Afspraken hierover worden gemaakt met de parochieverantwoordelijke.

 

 

Huwelijk / Ziekte / Biecht / Overlijden

Parochie H. Elisabeth Kerkstraat 38, 2980 Zoersel tel./fax 03 / 312.07.63