Volwassen Bewegingen

Parochie H. Elisabeth Kerkstraat 38, 2980 Zoersel   tel. / fax 03 / 312.07.63

FEMMA:  Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging

 

Wij willen vooral een middel zijn tot ontmoeting. Contacten leggen tussen de vrouwen zodat ieder zich zou thuis voelen in Zoersel.

Voornaamste activiteiten: Naai- en kookcursussen, handwerk, bloemschikken. Lessen over gezondheid of andere problematiek. Fiets- en wandeltochten, aerobics en zwemmen. Rommelbeurs, kerstfeest, barbecue, bezinningen, Uitstappen naar bekende en minder bekende plaatsen.

Contactpersonen

 

 

Van Ostaeyen Josée

De Reiger 34

tel. 03 312 31 46

De Witte—De Raedt Mik

Herentalsebaan 195

tel. 03 289 41 02

OKRA-TREFPUNT 55+ :  Kristelijke Beweging van Gepensioneerden

 

K.B.G. wil zich inzetten voor het geluk van elke gepensioneerde.

Daartoe willen wij kansen bieden tot persoonlijke ontplooiing om in de gemeenschap een volwaardige rol te vervullen.

Onze beweging nodigt de gepensioneerde uit zich daar zelf en samen met anderen voor in te zetten. Wij bieden hiervoor kansen tot persoonlijke vorming, ontmoeting in zinvolle tijdsbesteding, actieve inzet voor de andere: aandacht aan de jonggepensioneerde en zorg voor de hoogbejaarde!

Contactpersonen

 

 

Van Dyck Theresa

Rodendijk 62, Zoersel

 

De Meulder Leo

Drengel 48, Zoersel

 

 

K.V.L.V.:  Kath. Vormingswerk van Landelijke Vrouwen

 

Door vorming en ontspanning aan de leden kameraadschap, vriendschap en samenhorigheid proberen te geven. Voor alle vrouwen vanaf

Voornaamste activiteiten:

ledenvergaderingen per jaar met voordracht, kook-, bak- en handwerklessen, bloemschikken, fietsen en wandelen, vorming rond opvoeding, juridische en actuele problemen.

Contactpersonen

 

 

Cavens Lucienne

Zandstraat 82

tel. 03 312 28 06

Machilsen Carine

Drengel 87

tel. 03 312 13 15

Meyers Annemie

De Beemdekens 86 bus 1

tel. 03 309 01 26

Raeymaekers Wivina

Zandstraat 79

tel. 03 312 29 58

K.W.B.  Kristelijke Werknemers Beweging

 

De KWB Is een socio-culturele vereniging met tal van vormings- en ontspanningsactiviteiten op haar actief.

Voornaamste activiteiten:

gespreksavonden, bezinningen, sport o.a. voet- en volleybal, fietsen, wandelen, vissen, uitstappen (toneel, film, stadsbezoek), dienstbetoon o.a. actie rijbewijs, tuintjes, uitleendienst, plaatsen kerststal.

Vaste data: 1e vrijdag van de maand: kaartavond

Contactpersonen

 

 

Mermans Guido

Goudveld 19

tel. 03 383 65 62

Van Hofstraeten Herman

Smissestraat 18

tel. 03 289 46 76

Versmissen Ludo

Voorne 52

tel. 03 311 77 14

Sips Louis

Veldstraat 103

tel. 03 289 41 35

L.G.:     Landelijke Gilde

 

De Landelijke Gilde wil een hechte dorpsvereniging zijn die het landelijk karakter van ons dorp wil vrijwaren. Zij richt zich tot elke inwoner die zich hier toe aangetrokken voelt.

Naast talrijke ontspanningsactiviteiten (dag van de landbouw, kerstspel) organiseert zij ook voordrachtavonden waarin de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod kunnen komen.

Contactpersonen

 

 

Kennis Dirk

Zandstraat 121

tel. 03 309 18 10

Verhaegen Dirk

Herentalsebaan 125

tel. 03 312 43 42

K.V.G.:  Katholieke Vereniging Gehandicapten

 

Wij richten ons naar mensen met een handicap, hun familie en vrienden.

Doel: Onze leden de gelegenheid bieden tot contact tijdens de samenkomsten. Verdere informatie allerhande, eigen aan de problemen van een handicap, b.v. hulpmiddelen, wetgeving, aanpassing van woning bij rolstoelgebruik.

Contactpersonen

 

 

Van Bouwel Walter

Sinjorendreef 3

tel. 03 383 49 15

Backx Daisy

Dageraadstraat 3

tel. 03 385 06 14

Schrauwen Anne

Bethanniënlei 108

tel. 03 385 06 14