DIENSTEN VAN DE WEEK

 

 

Zondag 19 januari: Tweede zondag door het jaar

11.00 u.: Eucharistieviering

Gesticht jaargetijde: Jef Verresen en Louisa Cop

Gesticht jaargetijde: Karel Verbraeken en Stephanie Verhaegen

Gesticht jaargetijde: Eugeen Vercammen

 Zielenmis : Martha Buyllinkx, August Matheeussen, Margrit Verresen en Rik Eelen

Zielenmis  voor de overleden leden van de Heren Van Zoersel

Lector: André Peeters

 

Dinsdag 21 januari

11. 00u.: Eucharistieviering

Fundatie  Béneficie van Onze Lieve Vrouw

 

 

 

 

ST. ANTONIUSVERKOOP

Vrijdag 17 januari is de feestdag van Sint Antonius daarom zal op zondag 19 januari  na de viering van 11.00 u. een verkoop worden gehouden van de offergaven die iedereen vóór de viering kan bezorgen bij het beeld van St. Antonius. De opbrengst van deze verkoop - die gebeurt door de Heren van Zoersel - is bestemd voor de kerk. Nu reeds van harte dank voor uw aanbod én uw opbod!

 

 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Elisabeth te 2980 Zoersel.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.

Zij moeten vóór 27 januari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Elisabeth ter attentie van Mevr. Christine Gonnissen, Kerkstraat 38, B - 2980 Zoersel.  De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij;

kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 27 januari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk.

Opgemaakt op 30 december te 2980 Zoersel,door Christine Gonnissen,  de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Elisabeth te Zoersel.

 

KWB

Zaterdag 18 januari: om 13.30u.: fietsen B +C.

Zondag 19 januari: om 08.30u.: fietsen A, om 9.00u.: fietsen B+ C .

                                om 9.30u.: voetbal  Rozenlaan thuis

Donderdag 24  januari: om 13;30u. fietsen C

 

FEMMA

Maandag 20 januari : filmavond Turnhout

Woensdag 22 januari om13.00u.: wandelen

Meer weten: www.femma.be/nl/groep/zoersel .

 

KVLV

Dinsdag 21 januari : Initiatie Boksen . Dit vindt plaats in Den Achtersten Dries

Elke tweede en derde dinsdag van de maand halve dagfietstocht vertrek om 13.00u. op het pleintje.

Meer weten: https://www.facebook.com/kvlvzoersel

 

OKRA

Donderdag 23 januari : Okra academie Zandhoven : Vlaanderen uit de knoop door Hajo Beeckman  verkeersanker en -specialist van de VRT;

Fietsen: Op de eerste, derde en eventueel de vijfde donderdag vertrekken we om 10.00 u. voor een ganse dag.

Kaarten: Elke woensdag van 13.00 tot 17.00 u. in de refter van de gemeentelijke basisschool.

Voor meer info: Theresa tel. 03 312 14 81 of gsm 0472 46 47 28 of thvandyck@hotmail.com.

 

LANDELIJKE  GILDE

Meer weten : www.landelijkegildezoersel.be 

 

CHIRO

vrijdag 17 januari:Twinkel: 18u30- 20u30 ,Keti: 19u00-21u00

zaterdag 18 januari: Speelclub & rakwi & Aspi: 19u00- 21u00​, Tito: 20u00-22u00 

Meer weten: www.chirowakszoersel.com

 

KLJ

Meer weten: https://kljzoersel.weebly.com

 

SCOUTS

zaterdag 18 januari : van 18.30u. tot 20.30 u.: Kapoenen:levensgroot ganzenbord

                                                                          Welpen : quiz

                                  van 19.000u. tot 21.00u.: Jong-givers: reisspel

                                  van  20.00u. tot 22.00u. : Givers:  Cinema speciale

meer weten: http://www.scoutszoersel.be

 

PAROCHIESECRETARIAAT ST. ELISABETH ZOERSEL

Ons e-mailadres: sezoersel@scarlet.be. Onze website: http://home.scarlet.be/st.elisabethzoersel

En, natuurlijk, kan u ook steeds terecht op het parochiesecretariaat, Kerkstraat 38, op maandag  van 18.00u. tot 21.00u. en woensdag van 09.00 u. tot 11.30 u.

Of bel even op het nummer 03 312 07 63 dat steeds  bereikbaar is voor een inlichting of een afspraak.

Op welke manier ook, steeds welkom!