Partners

 

 

Introductie

Fysieke inspanning speelt in ons dagelijks bestaan van wonen, werken en vervoer nog slechts een rol van ondergeschikte betekenis, hierdoor is sporten voor velen een vorm van bewegingscompensatie. Te weinig bewegen is voor veel zogenaamde "welvaartsziekten" als risicofactor onderkend. Tevens weten we dat regelmatige lichaamsbeweging een positieve bijdrage leveren ter preventie van bepaalde verschijnselen die samenhangen met normale verouderingsprocessen. Hierdoor kan verantwoorde sportbeoefening beschouwd worden als een instrument ter bevordering van de volksgezondheid. De populariteit die de sport als vrijetijdsactiviteit kent, maakt echter ook duidelijk dat hieraan enkele gezondheidsrisico's verbonden zijn. Artsen, kinesitherapeuten, verzorgers, ... worden regelmatig geconfronteerd met de niet-beoogde gezondheidseffecten van sport : de sportblessures.

 

Nieuws

In Voetbal België, het lijfblad van de supporter, verschijnt vanaf het mei-nummer van 2002 een rubriek over "sportverzorging" in de brede zin van de betekenis. Deze rubriek wordt verzorgd door het SportKine.Net-team. Indien u interesse heeft in een jaarabonnement op dit tijdschrift, dan betaalt u via SportKine.Net slechts 20 euro in plaats van 24 euro. (Klik hier)


Studeer thuis voor een internationaal erkend diploma :

De mogelijke cursussen van het International Sports Sciences Association (ISSA) : Cerfified Fitness Trainer (CFT), Specialist in Performance Nutrition (SPN), Golf Fitness Trainer (GFT), Fitness Therapist (FT), Specialist in Senior Fitness (SSF), Specialist in Sports Conditioning (SSC), Specialist in Martial Arts Conditioning (SMAC), Specialist in Fitness for the Physically Limited (SFPL), Youth Fitness Trainer (YFT), Water Fitness Trainer (WFT) & Aerobic Fitness Trainer (AFT). Interesse ? (Klik hier of op de ISSA-banner voor meer informatie)


Voor de Belgische "sportkinesitherapeuten" : SportKine.Net maakt, in afwachting van een officiële erkenning, werk van een "Kwaliteitslabel Sportkinesithera-peut(e)". De praktische uitvoeringsmodaliteiten werden uitgewerkt, collegae die een "Kwaliteitslabel Sportkinesitherapeut(e)" willen bekomen, vinden op deze website alle informatie. (Klik hier voor meer informatie)

Created by CiMi Webdesign

Link v.d. maand
Boek v.d. maand

 

Aanbieding

Voetbal België voor slechts € 20/jaar

Klik hier !

Mededelingen


Wij eerbiedigen de HONcode-principes, opgesteld door de Health On the Net Foundation