Speleoklub HADES AALST

De Naeyerstraat 29

B-9308 Hofstade

Belgium

send cavE-mail to: hades@speleo.freegates.be

Speleoclub Hades Aalst stelt een multimediaproject voor waarbij zoveel mogelijk clubs en werkgroepen van het VVS worden betrokken en werd beloond met een prijs in het kader van VVS Visie 2000

Speleo Hades won an award for presenting their multimedia project which is going to stimulate flemish interclub work to promote the belgian caving scene