HELP

 

 

Adobe

 

Om bepaalde informatieve gedeelten (zoals de catalogus) te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Rea­der versie 6.0 of 7.0 nodig afhankelijk van uw type computer. U kan het programma volledig en gra­tis down­loaden via http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2_allversions.html

 

Kies eerst het juiste systeem (Windows of Mac) en vervolgens het type (Windows 2000, Windows XP en zo meer).  Het wijst zich verder vanzelf uit.

 

 

 

 

Java

 

Om de menuknoppen en andere toepassingen optimaal te gebruiken, heeft u Javascript nodig. U kan dit pro­gram­ma gratis downloaden via http://www.java.com/en/download/index.jsp