Disclaimer

 1. Deze disclaimer geldt voor de ganse site www.zolderdebolder.be, inclusief subpagina's.
 2. De uitgever: de bevoegde auteur van de webpagina.
 3. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
 4. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt.
 5. De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 7. Het onderstaande is van toepassing op de ganse website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 8. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle data die vermeld staan op de site, zijn onder voorbehoud en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
 9. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 10. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 11. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
 12. De uitgever is niet aansprakelijk voor het foutief werken van de mail-mogelijkheden (mailadressen, formulieren...).
 13. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 14. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Auteursrecht

Op alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten berust auteursrecht.

Het kopiŽren van deze auteursrechterlijk beschermde werken is niet toegestaan zonder toestemming van de uitgever.
Zelfs indien men de toestemming van de uitgever heeft (of men valt onder een van de uitzonderingen: bv reproductie ter illustratie bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek), dan nog is het niet toegelaten om deze kopies op het web te plaatsen.