Processie EEN BEETJE GESCHIEDENIS  In augustus 1399 ging de eerste officiële stedelijke Mariaprocessie uit. Zij zou op korte tijd de twee andere omgangen in de schaduw stellen, nl. die van de H.Besnijdenis (waarschijnlijk tussen 1270 en 1324 tot stand gekomen) en van het H.Sacrament. De Sint-Paulusparochie heeft van oudsher zijn processie. De vieringen in 1971 en 1997 ter gelegenheid van het 400-jarig, respectievelijk het 425-jarig bestaan van de Broederschap van O-L-Vrouw van de Rozenkrans en in 1976 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der Sint-Pauluskerk, waren hoogtepunten in het Antwerpse Mariagebeuren. Niettegenstaande een eeuwenoude overlevering werd het concept van onze processies regelmatig gewijzigd om te voldoen aan de noden en wensen van clerus en gelovigen. De hele gebeurtenis moet zinvol blijven zonder te vervallen in een folkloristische stoet. In 1962 werd de vorm veranderd en ontstond de ‘Scheldewijding’. Dit ontwerp bestaat nog steeds al is het geen vaste jaarlijks gewoonte. PROCESSIES IN DEZE TIJD  Devotie, dankbaarheid, getuigenis en missionering zijn enkele gedachten die aan de basis liggen van een processie, zowel nu als 600 jaar geleden. Dezelfde waarden zorgen er in deze moderne tijd voor dat een evenement als dit, nog steeds van betekenis is. Dat de Schelde de centrale spil vormt in deze getuigende stoet is misschien verwonderlijk. Maar is het niet zo dat we dankbaar moeten zijn voor deze levensader die aan de grondslag ligt van de welvaart van Antwerpen? Langs deze rivier zijn onze stad en onze streken vanaf 640 gekerstend. Van hier uit zijn vele missionarissen vertrokken, mensen die letterlijk en figuurlijk hun leven hebben gegeven, niet alleen om het Christelijk geloof te verkondigen maar ook om armen en onderdrukten bij te staan. Maar het is ook een stad die momenteel zelf nood heeft aan evangelisatie, aan missionering. Mensen die door de jaren heen vervreemd zijn geworden van hun geloof of zij die nooit de stap naar de kerk hebben willen, durven of kunnen zetten, moeten door de devotie en de getuigenis van de deelnemers aan deze optocht, aangespoord worden de weg te zoeken naar Gods liefde. Deze boodschap wordt in de processie als het ware gesymboliseerd door het Heilig Sacrament. Deze geestelijke schat met zijn grote spirituele rijkdom is, in al zijn uiterlijke eenvoud, gesloten in een profaan kunstvoorwerp van goud, zilver en edelstenen.