Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans DIENENDE MEESTER Zoals al eerder vermeld is, vormen de dienende meesters, binnen de Broederschap, de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Het samen gebruiken van de woorden dienend en meester is in dit geval geen Contradictio in terminis, en terecht. Meester slaat al vlug op ‘wat meer zijn’, ‘meer bijzonder zijn’, ‘voornamer zijn’, ‘meer aanzien hebben’, ‘intelligenter zijn’. Dit staat dan weer in contrast met het woord dienend. Maar meester is ook een titel voor een persoon die zekere graad van kennis of ambtsbekwaamheid heeft. In die zin is dienende meester een omschrijving die van toepassing is op wat een kapelheer zou moeten zijn in deze tijd; zijn of haar capaciteiten (daar waar men meester in is of iets wat men meester is) aanwenden om anderen te helpen, zich dienstbaar op te stellen als een Primus inter pares, een eerste onder gelijken. Met dit in gedachte komt het verhaal van de voetwassing naar boven. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij vereenzelvigt zich met de allerminsten, is minder dan een slaaf, bijna een voetveeg. Jezus laat, met deze symbolische daad, aan zijn leerlingen en aan ons zien, dat de dienst aan elkaar en de onderlinge solidariteit, één van de kernen is van het geloven. Het gaat er om dat de Mensenzoon is gekomen om te dienen en dienen wil zeggen: de minste willen zijn.
Geschiedenis Agenda Processie SSV Contact Linken