Hoevenamen

Op zondag 4 september onthulde de Landelijke Gilde de naamborden van 75 hoevenamen. Voorzitter van de Boerenbond, Noël Devisch, was aanwezig voor de plechtigheid. Na een sfeervolle eucharistieviering werden de naamborden tijdens een receptie op het marktplein onthuld.


Boerenbondvoorzitter Noël Devisch overhandigt het eerste naambord aan Guido Beuselinck, voorzitter van de Landelijke Gilde. De leden van het schepencollege kijken toe, terwijl Johan De Smedt de aankondigingen doet aan de micro.


Voorzitter Guido Beuselinck overhandigt een klein naambord als aandenken aan Boerenbondvoorzitter Noël Devisch. Burgemeester Bonny staat tussen beiden in.

Voor vele van de hoevenamen werd een beroep gedaan op de kennis van onze heemkundige kring. Hieronder vind je de diverse benamingen met wat uitleg, gerangschikt per straat.

Bekegemstraat Bekeputstraat Bruggestraat Daliastraat Doornhoekstraat Eernegemstraat Flandriastraat Ganzestraat Jokweg Kriekestraat Leegweg Meersenstraat Mitswegestraat Moerbeekstraat Oostendesteenweg Schipleedstraat Streulestraat Turkeyendreef Waterstraat Westkerkestraat Zedelgemsesteenweg Zeeweg

Bekegemstraat

Essenhof
Remi Timmerman-Sierens Estella, Bekegemstraat 3, 8480 Eernegem
Verwijzing naar de beplanting.

’t Hooghof
Wilfried Verhaeghe - Duchateau-Sys Marleen, Bekegemstraat 6, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de Hogebeke, gelegen achter het hof.

Bekeghemveld
Ligging : Bekegemstraat 8, 8480 Eernegem
John Decoster-Crevits Heidi, Bekegemstraat 10A, 8480 Eernegem
Gelegen midden in de velden in de Bekegemstraat is de oorsprong van de naam van deze hoeve evident.

Groentenweelde
John Decoster-Crevits Heidi, Bekegemstraat 10A,8480 Eernegem
Relatief jong tuinbouwbedrijf gestart in de jaren ’80. Een verwijzing naar de activiteiten van het bedrijf.

’t Wit Schuurke
Alice Timmerman, Bekegemstraat 12, 8480 Eernegem
Het schilderachtige wit schuurtje kan u wellicht bekoren.

’t Veld
Etienne Sierens, Bekegemstraat 16, 8480 Bekegem
Kort en duidelijk, dit vergt geen uitleg.

Bekeputstraat

Bekeputhoeve
Johan Bonny-De Cloedt Gerda, Bekeputstraat 22, 8480 Eernegem
Hoeve gelegen in de Bekeputstraat.

Bruggestraat

De Lange Schuur
Pierre en Emma Vandycke, Bruggestraat 73, 8480 Eernegem
Rakelings langs de Bruggestraat imponeert de lange schuur en typeert ze dit hof.

’t Duivenhof
Roland Degryse-Verzyck Sonja, Bruggestraat 301, 8480 Eernegem
Verscheidene duivenkoten verraden de liefhebberij van de (vroegere) bewoners.

Ter Brackeleethoek
Gerard Lievens, Bruggestraat 319, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de tiendehoek (wijk) waarin de hoeve lag (maar die hoek was wel begrensd door de Bekegemstraat, Brugge- en Achterstraat en grosso modo de Zedelgemsesteenweg en de zeeweg) Deze tiendehoek heette de Brackeleethoek.

Kronehoeve
Camiel Willem-Schollier Cecile, Bruggestraat 327, 8480 Eernegem
Eertijds was hier een herberg In de Krone.

Boskapelhoeve
Johan Kimpe, Bruggestraat 351, 8480 Bekegem
Deze hoeve is gelegen achter de boskapel te Bekegem.

Schipleedhoeve
Roger Paepe-Dekeyzer Judith, Bruggestraat 357, 8480 Bekegem
Hoeve gelegen langs de Schipleedstraat.

Plataanhof
Noël Dewanckele-Maes Ingrid, Bruggestraat 368, 8480 Eernegem
Een hele rij plantanen flankeren de toegangsweg.

Vijfwilgenhoeve
Gaston Vleurick-Vandecasteele Angele, Bruggestraat 390, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de oude benaming van deze hoek : de vijfwilgenhoek.

Daliastraat

D’Engelbeke
Daniël Pollentier Dewulf Christine, Daliastraat 49, 8480 Eernegem
Deze hoeve is gelegen nabij de Engelbeke.

Doornhoekstraat

Doornhoekhoeve
Patrick Deketelaere - Duchateau-Sys Martine, Doornhoekstraat 48, 8480 Bekegem
Hoeve gelegen in de Doornhoekstraat.

’t Minneboshof
Filip Callemeyn-Vandousselaere Veerle, Doornhoekstraat 59, 8480 Bekegem
Tussen de hoek van de Doornhoekstraat en Schipleed 7 (hoeve inbegrepen), de Bourgognebeek en de Schipleedstraat lag het Minnebos.

Eernegemstraat

Hof te Lande
Rudi Van Oost-Beuselinck Lieve, Eernegemstraat 132, 8211 Aartrijke
Gelegen ergens ‘te lande’ tussen Eernegem en Aartrijke.

Flandriastraat

Serruyskasteelhoek
Gabriël Lammertyn-Feys Lucrèse, Flandriastraat 25, 8480 Eernegem
Ten westen van deze hoeve stond vroeger het kasteel van de familie Serruys.

Ganzestraat

Scalcsckinsleen
ligging : Ganzestraat 3, 8480 Eernegem
Lode Willaert-Volckaert Linda, Handzamestraat 40, 8610 Kortemark
was leen van het Zuidhof in Koekelare en behoorde toe aan de leenmanfamilie Ballynck.

’t Meersenhof
ligging : Ganzestraat 8, 8480 Eernegem
Dirk Jonckheere-Wyndels Lena, Waterstraat 24, 8480 Eernegem
Gelegen midden in de laag gelegen weiden, de meersen.

Lindehoeve
Robert Vanhollebeke-Desmet Christiane, Ganzestraat 10, 8480 Eernegem
Verwijzing naar de imposante lindes.

De Groene Poorten
Joseph Schelstraete-Provoost Maria, Ganzestraat 12, 8480 Eernegem
Kenmerkend voor deze hoeve zijn de groen geschilderde poorten.

Ooievaarsbek
John Arickx-Iwens Denise, Ganzestraat 14, 8480 Eernegem
Genoemd naar de kenmerkende vorm van het perceel grond gelegen achter de voormalige hoeve.

De Zandgroeve
Marc Van Landschoot-Swaenepoel Gerda, Ganzestraat 15A, 8480 Eernegem
Vooraleer er op deze plaats een varkenskwekerij werd opgestart, was er hier een zandwinning.

De Splitsing
Roger Van Landschoot-Ceuterick Jeanine, Ganzestraat 15B, 8480 Eernegem
Dit bedrijf werd in de jaren ’90 opgesplitst.

De Sneppeput
Richard Dereepere-Dewanckele Greta, Ganzestraat 17, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar een poel waar veel snippen ofte ‘sneppen’ zaten.

Jokweg

Koolveldhoeve
Gabriël Blomme-Delrue Maria, Jokweg 2, 8480 Eernegem
Hoeve gelegen nabij de Koolveldbeek.

Kriekestraat

Pierlinckhoeve
Johan Verstegen-Sanders Karine, Kriekestraat 73, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de nabije Pierlinckbeek.

Hof de Verzamelaar
Eric Vandewiele-Vandaele Frieda, Kriekestraat 93, 8480 Eernegem
Eric is een verwoed verzamelaar van oud landbouwmateriaal.

Kriekehoeve
André Tolpe-Sierens Monique, Kriekestraat 113, 8480 Eernegem
Hoeve gelegen in de Kriekestraat. Deze benaming is op haar beurt afkomstig van de familie Crieckaert, die ooit in deze straat woonde.

Leegweg

Laurentiushoeve
Koenraad Schoutteet-Roose Christel, Leegweg 8, 8480 Bekegem
Een verwijzing naar de Laurentiuskapel die eertijds in de nabijheid stond.

Meersenstraat

De Meerschen Hoek
August Taveirne-Lingier Christine, Meersenstraat 2, 8480 Eernegem
In het begin van de Meersenstraat gelegen, nabij het kruispunt (de hoek) met de Ganzestraat.

Hof ter Heyde
ligging : Meersenstraat 6, 8480 Eernegem
Wim Vandeputte-Desmet Els, Meersenstraat 3, 8480 Eernegem
Verwijzing naar de naam van de eigenaars van weleer.

Reyvaerthof
Polydor Dugardijn-Desmedt Marie-Christine, Meersenstraat 4, 8480 Eernegem
Naar de oude benaming van de Meersenstraat (voor 1600) Reyvaertstraet. Reyvaert in de betekenis van rei en vaart : kunstmatige afwateringswaterloop, denken we maar aan de Reien in Brugge. Reyvaert was blijkbaar een oude benaming voor de Bourgognevaart.

Turkeyenhof
Patrick Vermeersch-Gadeyne Marleen, Meersenstraat 6, 8480 Eernegem
De vrij ver inwaarts gelegen hoeve paalt aan de Turkeyendreef.

Hameryck’s Meers
Michel Vanhollebeke-Pattyn Ingrid, Meersenstraat 10, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de eigenaars van weleer en naar de meersen.

’t Waterhof
Stefan Taveirne-Decloedt Linda, Meersenstraat 12, 8480 Eernegem
Aan water geen gebrek op deze hoeve gelegen ver in de meersen.

Mitswegestraat

’s Gravenleen
Raf Lammertyn-Depoorter Nicole, Mitswegestraat 71, 8480 Eernegem
Het ‘s Gravenleen lag tussen de Zedelegemsesteenweg en grosso modo Carrosserie Casier (voor de eerste bocht). Mettertijd komt de naam ook voor op verder gelegen gronden.

Hof ter Oude Processiestraete
Manuel Tavernier-Dewulf Martine, Mitswegestraat 200, 8480 Eernegem
in tegenstelling tot de huidige Processieweg – die een 20ste eeuwse benaming is en waarschijnlijk slechts dateert van na de Eerste Wereldoorlog, tegenaan de nieuwe huizen op Ichtegem (westzijde) en nog altijd zichtbaar in het landschap –liep een eeuwenoude landweg op de grens van Ichtegem en Eernegem : de Processiestraet, die vertrok op het Veld en eindigde aan het station op Ichtegem. Zij verbond de Sint-Michielskapel op Ichtegem (ongeveer op de plaats van het pleintje met de kabine) en de Sint-Medarduskapel op Eernegem (ongeveer op de plaats van de huidge nieuwe oprit op de voormalige hoeve van Adolf Denolf.

Moerbeekstraat

’t Breydelhof
Rik Dewanckele-Aneca Hilde, Moerbeekstraat 12, 8480 Eernegem
Vermoedelijk een verwijzing naar de familie Breydel die nabij een hoeve bewoonde.

Oostendesteenweg

’t Gistelstraetkin
Roger Gailliaert, Oostendesteenweg 139, 8480 Eernegem
Voor de aanleg van de Oostendesteenweg rond 1760-1770 liep op de westgrens van het perceel – waar later de hoeve zou worden gebouwd een landweg dat het Gistelstraetken werd geheten. Deze weg leidde dus naar Gistel voor de bewoners van wat wij nu kennen als het Koolveld of de Vijver. In de 18de eeuw (de jaren 1700-1799) had tussen de prochies (in de betekenis zoals wij die nog gebruiken als synoniem voor gemeente) Eernegem en Ichegem een grenswijziging plaats op het Koolveld. Eernegem kreeg gebied tegenaan Koekelare, Ichtegem kreeg gebied tussen dit nieuwe Eernegemse gebied en de latere Oostendesteenweg. De nieuwe grens tussen Eernegem en Ichtegem werd vastgelegd op het Gistelstraetken. Vandaar de puzzelvorm van de vroegere gemeentegrens.

De Landinge
Daniël Vanhevel-Verstegen Agnes, Oostendesteenweg 274, 8480 Eernegem
Ooit een aanlegplaats voor de door mensen en paarden getrokken schepen. De naam verwijst naar de gelegenheid om aan land te gaan.

Schipleedstraat

Hof de Witte Distel
André Sanders-Lemiègre Ida en Marnix Sanders-Pylyser Lieveke, Schipleedstraat 7, 8480 Bekegem
Naar analogie van een nabije hoeve : de Blauwe Distel.

De Groene Dever
Eddy Vermeire-Osaer Marileen, Schipleedstraat 13, 8480 Bekegem
‘Dever’ is een samentrekking van ‘Dereepere’ en ‘Vermeire’. Groen verwijst naar de groene omgeving.

Streulestraat

Rozenweelde
Peter Dewachter-Ketels Kathleen, Streulestraat 20, 8480 Eernegem
De naam verwijst naar de bloemenpracht. Prettige bijkomstigheid is dat voorheen de familie ‘Roose’ hier woonde.

’t Braambos
Piet Meyns-D’heygere Jenny, Streulestraat 26, 8480 Eernegem
Het begrip ’t Braambos’ kent iedereen wel vanuit geloofshoek of van ’t gelijknamige TV-programma. Dat bramenteelt hier ook een bedrijfsactiviteit is, is bovendien een doorslaggevend argument voor de naamkeuze.

Bourgognehof
Guido Beuselinck-Vandaele Rita, Streulestraat 28, 8480 Eernegem
Verwijzing naar de Bourgogne, de Bourgognevaart.

Stille Rust
Gerard Beuselinck-Vanovenberghe Alice, Streulestraat 30, 8480 Eernegem
Ssssssstttt ! Rustend landbouwer.

Terwallekaai
Walter Coudeville-Vandewalle Agnes, Streulestraat 31, 8480 Eernegem
Een omwalling, oevers, een aanlegplaats.

’t Vinkenhof
Eric Vandewalle-Strubbe Francine, Streulestraat 33, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de liefhebberij van de (vroegere) eigenaars.

Bourgogneleenhof
Willy Hollevoet-Vansteenkiste Lieve, Streulestraat 34, 8480 Eernegem
Deze gronden behoorden vroeger toe tot het Bourgogneleen.

De Streulehoeve
Koen Vandewalle-Dhondt Carine, Streulestraat 37, 8480 Eernegem
Een van de oudere hoeves gelegen langs de Streulestraat.

Zunneblomme
Philip Boeckx-Bossuyt Lieve, Streulestraat 43, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar het zonnige karakter van de bewoners?

De Pluim
Jan De Smedt-Versyck Carine, Streulestraat 53, 8480 Eernegem
Voor dit vrij recent kippenbedrijf werd een naam gekozen in verband met de activiteiten van het bedrijf.

Terwallehoek
ligging : Streulestraat 65, 8480 Eernegem
Guido Beuselinck-Vandaele Rita, Streulestraat 28, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar een wal, omwalling, …water was er voldoende in deze hoek.

In de Streule
Eddy Schram-Van Caneghem Nicole, Streulestraat 67, 8480 Eernegem
Dit is duidelijk.

Torenhoeve
Geert Aneca-Doom Sharon, Streulestraat 73, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar de kenmerkende toren aan het woonhuis.

Turkeyendreef

Liefhebber van de Turkeyendreef
Karel Sanders-Desmedt Anja, Turkeyendreef 10, 8480 Eernegem
Het is hier wellicht leuk wonen.

Waterstraat

Pairhoekhoeve
Dirk Jonckheere-Wyndels Lena, Waterstraat 24, 8480 Eernegem
De Pairhoek was één van de tiendehoeken - een soort kadastrale omschrijving - waarin de gemeente was ingedeeld volgens dewelke de kerk de tiendebelasting hief.

Westkerkestraat

’t Gebuurtenhof
Roger Tavernier-Rommel Margriet, Westkerkestraat 150, 8480 Eernegem
Van oudsher gekend als ‘geburtjes’, is de echte oorsprong nog onbekend.

Het Baanhof
André Denduyver, Westkerkestraat 278, 8480 Eernegem
Deze hoeve is gelegen vlak langs de drukke baan naar Westkerke.

Tempeliershof
Arsène Taveirne, Westkerkestraat 285, 8480 Eernegem
Wellicht is dit geen hof van de Tempeliers, maar verwijst de benaming naar de gelijkenis met dergelijke hoeves.

Zedelgemsesteenweg

Ouden Engel
Georges Vandamme-Maertens Marcella, Zedelgemsesteenweg 4, 8480 Eernegem
De gronden tussen de Zedelgemsesteenweg en de Engel worden zo van oudsher benoemd.

Groenendalehof
Johan Vleurick-Huyghe Ann, Zedelgemsesteenweg 28, 8480 Eernegem
Een verwijzing naar het leenhof Groenendale.

’t Krekelhof
Marc Devisch-Van Belleghem Marleen, Zedelgemsesteenweg 73, 8480 Eernegem
Een deel van het ‘s Gravenleen liggend ten oosten van de toegangsweg had als specifiek toponiem Krekelween (Krekelweiden).

Zeeweg

Watervallehoeve
Richard Cobbaert-Ramman Maria, Zeeweg 1, 8480 Bekegem
Gelegen op de hoek van de Watervallestraat. Een historisch bijna juiste benaming waarschijnlijk, omdat niet heel duidelijk is of de watervalle historisch op dit kruispunt of op het kruispunt met de Leegweg lag. Als plaatsbenaming gaat Watervalle terug tot rond het jaar 1100-1200.

‘t Kalverietje
Stefaan Delanghe-Bullinck Nancy, Zeeweg 5, 8480 Bekegem
Verwijzing naar de kalverenhandel.

Hoeve ‘t Hoekske
Hervé De Prest- Vandenbrande Maria, Zeeweg 7, 8480 Bekegem
Hoeve gelegen op de hoek van de Schipleedstraat en de Zeeweg.

Hof ter Simpel
Fernand Simpelaere-Dezittere Christiane, Zeeweg 8, 8480 Bekegem
Een afgeleide van de naam van de bewoners.

’t Esdoornhof
Joachim Noë-Van Ryckegem Ann, Zeeweg 16, 8480 Bekegem
Verwijzing naar de beplanting.

De Twaalf Gemeten Hoeve
Koen Taveirne-Clarysse Sandra, Zeeweg 22, 8480 Bekegem
Genoemd naar de naam van het bos met die oppervlakte.