De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor
Compressor / Luchtaanzuiging / Aardgastoevoer / Verbrandingskamer / Turbine / Bypass en schoorsteen

Bypass en schoorsteen

De bypass

De bypass is nodig bij de startprocedure en dient om verbrandingsgassen uit de verbrandingskamer naar de schoorsteen te leiden of naar de recuperatiestoomketel. Het opstarten van de gasturbine gebeurt zeer snel (de temperatuur stijgt snel). Maar de recuperatiestoomketel kan niet tegen deze zeer snelle opwarmingen. Daarom wordt gebruik gemaakt van de bypass.

Schoorsteen

De schoorsteen dient om de verbrandingsgassen die niet meer nodig zijn bij de energieproductie de lucht in te sturen.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.