De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor

Alternator

In de alternator wordt de draaiende beweging van de gasturbine omgezet in elektrische energie.

De werking van een alternator is gebaseerd op de inductiewet van Faraday, die stelt dat een draaiend of bewegend veld een elektrische stroom induceert in een geleiderkring.  Hiertoe kan een magnetisch veld van een gewone permanente magneet gebruikt worden, maar voor industriële doeleinden heeft een krachtige elektromagneet een veel hoger rendement.

Praktisch gesproken bestaat een alternator uit een rotor die binnenin een stator draait. De rotor is een elektromagneet die bekrachtigd wordt met gelijkstroom.  De stator is een vaste cilinder met koperen windingen, waarin driefasig wisselstroom opgewekt van wordt door het draaien van de rotor.
De rotor draait met een constante snelheid van 3000rpm, met het oog op het verkrijgen van een frequentie van precies 50 Hz. De driefasige wisselstroom van de generator heeft een spanning van 15kV.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.