De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor
Compressor / Luchtaanzuiging / Aardgastoevoer / Verbrandingskamer / Turbine / Bypass en schoorsteen

Wanneer we natuurlijk het mengsel van aardgas en lucht willen laten ontbranden, hebben we ook aardgas nodig. Dit aardgas wordt via de aardgastoevoer binnengebracht. Het aardgas dat toekomt in de centrale heeft een te hoge druk (65 tot 80 Bar) om gebruikt te worden in de verbrandingskamer. Daarom wordt de druk eerst verminderd in het ontspanstation tot 18 Bar voor de gasturbine en 8 Bar voor de hulpinstallaties. Het enige probleem is als men een gas wil ontspannen dat de temperatuur van het gas gaat dalen. Daarom wordt dit gas eerst voorverwarmd door middel van een warmtekrachtkoppeling.

Ontspanstation voor aardgasCreative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.