De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor
Compressor / Luchtaanzuiging / Aardgastoevoer / Verbrandingskamer / Turbine / Bypass en schoorsteen

Verbrandingskamer


Ook deze naam laat al vermoeden welke functie dit onderdeel heeft, de verbrandingskamer is de kamer waar het aardgas-lucht mengsel wordt verbrand. De temperatuur van de verbrandingsgassen bedraagt 1050°C.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.