De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor

Stoomturbine

Om de alternator aan te drijven is mechanische energie nodig.  In feite kan men gelijk welk type "motor" gebruiken om de alternator aan te drijven, bijvoorbeeld: door en gasturbine, een stoomturbine, een waterturbine of een windturbine, een benzinemotor of een dieselmotor.  Indien we mechanische energie voor industriële toepassingen wensen op te wekken, dan moet de motor zeer krachtig zijn en een hoog rendement bezitten.  De afmetingen van de motor zijn minder belangrijk. 
Van al deze machines is de stoomturbine veruit het meest geschikt om aan deze vereisten te voldoen.  Hierbij is de krachtbron dus stoom.  De energieomzetting wordt gerealiseerd door de hoge druk van de stoom te laten vervallen tot zo laag mogelijke druk- en temperatuurwaarde.

Een stoomturbine bestaat uit een reeks schoepen gemonteerd op een as.  Door het ombuigen van de stoomstraal wordt druk uitgeoefend op de schoepen en gaat de as draaien.  Hierbij dalen de druk en warmte-inhoud van de stoom en wordt een deel van de druk- en thermische energie omgezet in kinetische energie en vervolgens in mechanische energie.

Een stoomturbine bestaat uit één hogedruk- en een lagedruklichaam.  De druk en de warmte-inhoud van de stoom daalt in twee opeenvolgende stappen, wat een optimaal gebruik van het vermogen toelaat.  De stoom die de hogedrukstoomturbine verlaat wordt nogmaals gebruikt in de lagedrukstoomturbine. In het hogedruklichaam daalt de druk van ongeveer 60 bar naar plusminus 10 bar en de temperatuur in evenredige mate. In de lagedruklichamen daalt de druk nog verder

Turbine-Alternator
Op de voorgrond het hogedruklichaam et de twee lagedruklichamen

In de STEG-centrale herdersbrug maakt men gebruik van 1 stoomturbine die een alternator aandrijft van 180MW

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.