De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

Gasturbine
Recuperatiestoomketel
Stoomturbine
Alternator
Luchtcondensor
Compressor / Luchtaanzuiging / Aardgastoevoer / Verbrandingskamer / Turbine / Bypass en schoorsteen

Compressor

Dit onderdeel zuigt de lucht uit de omgeving aan via de luchtfilter. Die aangezogen licht perst hij dan in de brander. Deze compressor is opgebouwd uit 16 rijen schoepen en perst de lucht samen tot een druk van 11 Bar.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.