De STEG-centrale

CREG | Electrabel | Elia | Siemens | SPE | Mineco | WVEM

klassieke thermische centrale
alternatieve energie

Voor- en nadelen t.o.v. andere centrales en alternatieve energie

De algemene voordelen van een STEG-centrale:

Zoals we al eerder hebben vermeld is de grote troef van de STEG technologie dat we 2 maal energie opwekken. Maar we hebben ook al vermeld dat we werken met aardgas dus eigenlijk hebben we daarmee een garantie om steeds energie te kunnen opwekken. Dit hebben we echter niet bij bijvoorbeeld alternatieve energie als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van windenergie, hebben we steeds wind nodig en vermits wind een natuurlijk verschijnsel is, heeft de mens daar geen vat op.

Voor- en nadelen van een STEG-centrale ten opzichte van alternatieve energie:

Een STEG-centrale of gasturbine centrale is eigenlijk in het ene opzicht ook alternatieve energie en aan de andere zijde dan weer geen alternatieve energie. Wanneer we de gasturbine centrale van naderbij gaan bekijken, zien we dat deze centrale werkt op aardgas, we weten dat aardgas een van de zuiverste brandstoffen is die de mens ter beschikking heeft. Daarom kun je eigenlijk wel stellen dat de STEG technologie sterk aanleunt tegen de alternatieve energie. We zeggen echter niet dat deze vorm van energie opwekken echt alternatieve energie is. We weten natuurlijk wel dat wind- en zonne-energie meer milieuvriendelijk zijn dan de STEG, maar aan de andere kant weten we ook dat deze nieuwe technologie veel milieuvriendelijker is dan een kerncentrale of een klassieke thermische centrale.Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
© 2006 http://www.steg.be | Over ons | Contact Us.