logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Publicaties

Chronologische lijst van publicaties van de heemkundige kring De Roede van Tielt, tenzij anders vermeld.
Bijgewerkt tot 17 juni 2022

Losse nummers van ons tijdschrift kosten zes euro. De boeken zijn te bekomen tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum. De vermelde prijzen zijn exclusief portkosten.

 1. De stadsfinanciën van Tielt vanaf de regering van Filips II tot het begin van de Oostenrijkse periode : 1557-1718 / Paul Vandepitte. - Tielt : [Eigen Beheer], 1966. - [207] p. ; € 5.
  Verhandeling
 2. Tielt en de Molenlandroute : een historisch-toeristische verkenning / Paul Vandepitte, Jaak Billiet. - Tielt : Rotary Club i.s.m. De Roede van Tielt, 1973. - 136 p. : ill. ; € 1.
 3. De geschiedenis van Aarseele / Ed[uard] De Clercq. - Aarsele : Davidsfonds i.s.m. De Roede van Tielt, 1973. - 116 p. : € 5.
  Facsimile herdruk van 1ste uitgave : Brugge : K. Beyaert-Storie, 1881
 4. Kort overzicht van 350 jaar minderbroeders te Tielt. - Tielt : [Paters Minderbroeders], 1974. - [14] p. : ill. ; Uitverkocht.
  Brochure verschenen n.a.v. de tentoonstelling ‘Uit het verleden van het klooster’ van 4 t.e.m. 6 oktober 1974 in het Minderbroedersklooster te Tielt
 5. Korte gids bij het bezoek aan kerk en klooster der minderbroeders Tielt. - Tielt : [Paters Minderbroeders] i.s.m. Lions Club Tielt, okt. 1974. - [6] p. : ill. ; Uitverkocht.
  Brochure verschenen n.a.v. het 350 jaar jubileum van de Paters Minderbroeders Tielt
 6. Van Thielt tot Tielt / Paul Vandepitte : m.m.v. Jan Vandermeulen en Philippe De Gryse. - Tielt : De Roede van Tielt, 1975. - 117 p. : ill. ; Uitverkocht
  140 foto's voorzien van uitgebreide onderschriften
  Verschenen in 2 uitvoeringen : groene harde kaft en witte slappe kaft
 7. Tielt : een stad naar de maat van de mens ? / Werkgroep ‘Stad en Streek’ m.m.v. Philippe De Gryse, Jacques Devolder, Jean Van Eygen, Hedwig Van Wonterghem, Luc Vergucht, Jean Verstraete, Paul Waûters. - Tielt : Jonge Ekonomische Kamer, 1975. - 127, 19 p. : ill. ; Niet te koop.
  Studie ter voorbereiding van het Nationaal Congres van de Jonge Ekonomische Kamers van België, dat in september 1975
 8. 1979 : Heemkundige kalender Groot-Tielt : (Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt) / De Roede van Tielt. - Tielt : De Roede van Tielt, 1978. - [14] p. : ill. ; € 1.
 9. Stad Tielt : deelgemeenten Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt (Grondplan Groot-Tielt). - Tielt : Stadsbestuur, 1979. - 70 x 100 cm, recto-verso : ill. ; € 1.
 10. Met de neus op de werkelijkheid : cartoons van Knut / Knut Kersse. - Tielt : De Tieltse Pers, 1979. - [40] p. : ill. ; € 2.
 11. Gids voor Groot-Tielt 1979 : adressen, telefoonnummers, historische straatnaamverklaring ; inlichtingen voor Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt / Philippe De Gryse ; Paul De Zutter ; Gabriël D’hont ; Jan Neirinck ; Jan Vandermeulen ; Jaak Billiet ; Erna Broidioi ; Lena Debie ; Rudi De Brabandere ; Rina Driessens ; Paul Vandepitte ; Alice Vanheste ; Julien Verbrugge ; Ingrid Verstaen. - Tielt : De Roede van Tielt, 1979. - 222 p. : ill. ; Niet te koop.
  D/1979/1623/2
 12. Een streek in oorlog : oorlogsdocumenten uit het Tieltse 1914-1919 / De Roede van Tielt ; m.m.v. Ingrid Verstaen, Romain Vanlandschoot, Geert Vermeulen, Paul Dewitte, Rina Driessens, Jan Vandermeulen, Paul Vandepitte. - Brugge : Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde i.s.m. De Roede van Tielt, 1980. - 445 p.: ill ; € 25.
  Bevat 3 afzonderlijke plattegronden
  D/1980/1623/1
 13. Tielt in pen en penseel. - Tielt : De Roede van Tielt, [1980] : ill.
  Omvat 2 delen :
  - Map met vier originele reproducties in kleur naar werk van drie Tieltse
  kunstenaars : Frank Bogaert, Toon Lambrecht, Luc Tack ; Niet te koop.
  - Map met zes originele wenskaarten naar werk van Tieltse kunstenaars : Ingeborg Balduck, Frank Bogaert, Erik Vanneste, Ferry Van Vosselen, Monique Wittebolle. Bevat ook 6 blanco omslagen ; Niet te koop.
 14. 75 jaar van vallen en opstaan : 1904-1979 / Guido Defour. - Pittem : Loridans Kring ‘Met Hert en Ziel’, 1980. - [29] p. : ill. ; € 1.
 15. Karel de Stoute : vierde Boergondische hertog / Luc Vanhaecke. - Brugge : Eigen Beheer, dep. 1981. - (Kultuurhistorische Monografieën ; 1). - 32 p. : ill. ; Niet te koop.
 16. Historische bibliografie van Tielt : Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt / Philippe De Gryse ; Geert Puype ; Paul Vandepitte. - Tielt : De Roede van Tielt, 1982. - 117 p. : Uitverkocht.
 17. Even achterom kijken / Jos. Devogelaere. - S.l. : ACW Arr. Roeselare-Tielt, 1982. - (Dagboekreconstructie ; 1). - 174 p : ill. ; € 5.
 18. Thiletanae Sig Civitas : penning ter waarde van 100 cluyten. - De Roede van Tielt, [1983]. - Muntstuk in 4 uitvoeringen : brons, alpaca, zilver, goud ; Uitverkocht.
 19. Generaties Tieltenaars op de schoolbanken : van Vlaamse en Franse kostschool tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege : 1788-1983 / Luc Neyt. - Tielt : De Roede van Tielt, 1983. - 184 p. : ill. ; € 6.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 14 (1983), nr. 2
  D/1983/1623/2-3
 20. Olivier, het verhaal van een Tieltse duivel : Tielt 1434 - Parijs 1484 / Jaak Billiet ; Jan Vandermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 1984. - 32 p. : ill. ; € 1.
 21. De poorters van Tielt van vóór 1550 tot 1614 / A[rthur] Robert Tanghe. - Tielt : De Roede van Tielt, 1985. - [Historische Bronnen]. - 235 p. ; € 10.
 22. De Tieltse Halletoren door de eeuwen heen / Reinhilde Goussaert ; m.m.v. Jaak Billiet, Ronny Ostyn en Paul Vandepitte. - Tielt : De Roede van Tielt, dep. 1986. - 72 p.: ill. ; € 2,5.
  D/1986/1623/?
 23. Gids voor Groot-Tielt 1987 : adressen, telefoonnummers, historische straatnaamverklaringen, centrumplans, inlichtingen voor Tielt, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle / Rudi De Brabandere ; Philippe De Gryse ; Paul De Zutter ; Gabriël D’hont ; Jan Neirinck ; Ronny Ostyn ; A[rthur] Robert Tanghe ; Paul Vandepitte ; Erik Vander Meulen ; Jan Vandermeulen ; Julien Verbrugge ; Geert Vermeulen ; Jaak Billiet ; Denis Haerens ; Jean Lemey ; Dirk Vandekerckhove ; Robert Vanneste ; Marie-Madeleine Verbaeys. - Tielt : De Roede van Tielt, 1987. - 278 p. : ill. ; Niet te koop.
  D/1987/1623/2
 24. Albéric-Victor Duyver : Tielt 1859-La Plante 1939 / Hilde Houwen ; Ronny Ostyn. - Tielt : Stadsbestuur i.s.m. De Roede van Tielt, 1988. - [18] p. : ill. ; € 1.
  Verschenen n.a.v. de retrospectieve Albéric-Victor Duyver van 11 tot 23 mei 1988 in het Stadhuis te Tielt
 25. Nationale herdenking Ferdinand Verbiest S.J. : 1623-1688 : programma : tentoonstellingscatalogus / Valère Arickx. - Pittem : Verbiestcomité, 1988. - 80 p. : ill. ; € 6.
  D/1988/5197/1
 26. Niet over rozen : teksten van Jos Baekelandt over geloof en bevrijding : balans van een groeiend inzicht. - Leuven : Kristenen voor het Socialisme, 1989. - 2de dr. - 215 p. : ill. ; € 5.
 27. Tielt in kaarten en plattegronden / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 1989. - 190 p. : ill. ; € 8.
 28. En het leven gaat verder … : jeugdherinneringen 1924-1943 / Lucien Ranson. - Kortrijk, Eigen Beheer, 1989. - 402 p. : ill. ; € 15.
 29. Inventaris van het archief van de Tieltse Sint-Pietersparochie en het decanaat Tielt / Frans Hollevoet ; Ronny Ostyn. - Tielt : Stadsbestuur i.s.m. De Roede van Tielt, 1989. - 106 p. : ill. ; € 5.
  D/1990/1623/1
 30. Inventaris van het Gemeentearchief Tielt in het Rijksarchief Kortrijk / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 1990. - 179 p. ; € 5.
  D/1990/1623/2
 31. Woonhuizen: onbewust monumenten : Tielt 1990 / Antoine Maes ; Paul Vandepitte ; m.m.v. Jaak Billiet, Fons Das, Rudi De Brabandere, Philippe De Gryse, Luc Neyt, Ronny Ostyn, Jan Vandermeulen, Robert Vanneste, Julien Verbrugge, Geert Vermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 1990. - 128 p. : ill. ; € 5.
  D/1990/1623/3
 32. Gids voor Groot-Tielt 1991 : adressen, telefoonnummers, historische straatnaamverklaringen, centrumplans, inlichtingen voor Tielt, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle / Geert Vermeulen (red.) ; m.m.v. Julien Verbrugge, Jaak Billiet, Philippe De Gryse, Jan Neirinck, Ronny Ostyn, Peter Struyve, Paul Vandepitte. - Tielt : De Roede van Tielt, 1991. - 287 p. : ill. ; Niet te koop.
  D/1991/1623/1
 33. 1970-1990 : 20 Jaar vereniging en tijdschrift De Roede van Tielt / Fons Das ; Renaat Lobbestael ; Geert Vermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 1991. - 87 p ; € 1.
 34. Muzikale streekgerechten : componisten uit het Tieltse / Philippe De Gryse (red.) ; m.m.v. Bart Snauwaert, Eric Bekaert, Hendrik Willaert, Fons Das, Geert Vermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 1993. - 80 p. : ill. ; € 5.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 24 (1993), nr. 3-4
 35. De bevrijding van Tielt : september 1944 / Jo Baert ; Jan Vandermeulen ; m.m.v. Ronny Ostyn. - Tielt : Stadsbestuur i.s.m. De Roede van Tielt, 1994. - 42 p. : ill. ; € 2,5.
  De basistekst voor dit werk verscheen eerder in "De Gazette van Tielt"
  D/1994/1623/1
 36. Tanneken Sconincx (Gottem ca. 1560 - Tielt 1603) : een heksenpassie / Frans Hollevoet. - Tielt : De Roede van Tielt, 1994. - 32 p. : ill. ; € 1.
  D/1994/1623/2
 37. Het Tieltse 1940-1945 : bedreigd, bezet, bevrijd / Kurt Ravyts ; Peter Struyve. - Tielt : De Roede van Tielt, 1995. - 474 p. : ill. ; € 38.
  D/1995/1623/1; Uitverkocht
 38. Het gemeentehuis van Ruiselede : pronkjuweel van profane neogotiek 1873-1876-1995 / Jean Van Cleven. - Ruiselede : Lamandart ; m.m.v. Gemeentebestuur Ruiselede en Miek Goossens, 1995. - 39 p. : ill. ; Uitverkocht.
 39. Briek Schotte : de laatste der Flandriens / Rik Vanwalleghem. - S.l. : Het Nieuwsblad, 1996. - 14 p. : ill. ; € 2.
 40. Veertig jaar Sint-Jozef parochie : 1956-1996 / Jef Coulembier ; Julien Verbrugge. - S.l. : S.n., 1996. - 64 p. : ill. ; Uitverkocht
 41. De Ronde van Vlaanderen, Le Tour des Flandres, Il Giro delle Fiandre : gedichten, poèmes, poesie / Willie Verhegghe. - Gent : Poëziecentrum, 1996. - 68 p. : ill. ; € 2.
 42. Oorlogsindrukken / Cyriel Verschaeve ; m.m.v. Daniël Vanacker en Romain Vanlandschoot. - Gent : S.n., 1996. - 568 p. : € 10.
 43. Markegem, het vermaakelyk dorp / Frans Hollevoet. - Tielt : Eigen Beheer, 1996. - 555 p. : ill. ; Niet te koop.
 44. Een wijnzang voor treurenden / Jean Lemey. - Tielt : Stichting Jean Lemey, [1996]. - 44 p. : ill. ; Niet te koop.
 45. Inventaris van de cartotheek van ‘De Roede van Tielt’ / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 1997. - 119 p. : ill. ; € 1.
  D/1997/1623/1
 46. Meer dan honderd jaar Kasteelwijk : Tielt : Orde van Roncesvalles / André Vandeputte. - Tielt : Kasteelfeesten ’97, 1997. - [51] p. : ill. ; € 1.
 47. Van hoelahoep tot industrieel profiel : de geschiedenis van Injextru Plastics (1947-1997) in het licht van 70 jaar kunststofverwerkende industrie in Tielt en Pittem / Peter Struyve. - Tielt : De Roede van Tielt, 1997. - P. 2-124 : ill. ; Uitverkocht.
  Overdruk tijdschrift RvT, jg. 28 (1997), nr. 3
 48. Een merkwaardige preekstoel : Tielt : Sint-Pieterskerk / Adolf Vanneste, Hans Vanneste. - Tielt : Tieltse Gidsenkring, 1997. - 29 p. : ill. ; € 1.
 49. Mgr. Alfons Van Hove : (Tielt 1872-Leuven 1947) : Iustitia exaltat gentem : Gerechtigheid verheft een volk / K[urt] Martens (red.) ; m.m.v. R[oger] Vangheluwe, M[ichiel] Van Daele, C[onstant] Van de Wiel, J[osé] Vandeginste, R[ik] Torfs, G[uido] Cooman, R[obert] Defauw. - Tielt : De Roede van Tielt i.s.m. Faculteit Kerkelijk Recht K.U. Leuven, 1998. - 67 p. : ill. ; € 2,5.
  D/1998/1623/1
 50. De Boerenkrijg in Tielt : feiten en beeldvorming : 1798-1998 / Johan Buyck ; Thijs Lambrecht. - Tielt : De Roede van Tielt, 1998. - 99 p. : ill. ; € 2,5.
  D/1998/1623/2
 51. Oostrozebeke : 1729-1797 : een historisch-demografische analyse van een dorp op het West-Vlaamse platteland tijdens de achttiende eeuw / Michaël Delange. - Leuven : Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1998. - Publicatie nr. 19. - 224 p. : ill. ; € 5.
 52. Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed : het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen : 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede : 1849-1999 / Paul Vandepitte (red.) ; m.m.v. Rudi De Brabandere, Michaël Delange, Ignace Gryspeerdt, Vera Nys, Robrecht Stock, Romain Vanlandschoot. - Tielt : De Roede van Tielt i.s.m. Vzw Open Sint-Pietersveld Ruiselede en De Zande Ruiselede, 1999. - 160 p. : ill. ; € 15.
  D/1999/1623/1
 53. Oeselgem en de geschiedenis van het onderwijs / Jozef Bossu. - Tielt : De Roede van Tielt, 1999. - 208 p. : ill. ; € 3.
  D/1999/1623/2
 54. Meer dan honderd jaar Kasteelwijk : Tielt : Orde van Roncesvalles / André Vandeputte. - Tielt : Kasteelfeesten ’99, 1999. - [24] p. : ill. ; € 1.
 55. De Roede van Tielt : een mozaïek van 22 gemeenten : 28 april 1970-28 april 2000 / Michaël Delange (red.) ; m.m.v. R[onny] Ostyn, V[alère] Arickx, G[ustaaf] Coucke, O[scar] De Borchgrave, F[rans] De Potter, J[an] Broeckaert, C[arlos] De Rammelaere, D[ésiré] De Somviele, J[ules] Devriendt, M[ichel] English, W[alter] Giraldo, F[rans] Hollevoet, P[aul] Huys, H[endrik] Q[uirinus] Janssen, L[ieven] Lams, H[erman] Maes, P[atrick] Maes, E[dgard] Ossieur, A[rnold] Strobbe, C[arlos] Verbrugghe. - Tielt : De Roede van Tielt, 2000. - 124 p. : ill. ; € 5.
 56. Mijn oorlogsdagboek : Meulebeke tijdens 1914-18 / Gustave Vuylsteke ; m.m.v. Michaël Delange en Philippe De Gryse. - Tielt : De Roede van Tielt, 2000. - 284 p. : ill. ; € 8.
  D/2000/1623/2
 57. Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610 / Frans Hollevoet. - Tielt : De Roede van Tielt; 2000. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 770 p. ; € 10.
  D/2000/1623/3
 58. Landboeken Tielt : Tielt-binnen 1635, 1732 : Tielt-buiten 1645, 1729 / Frans Hollevoet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2001. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 456 p. ; samen met kaartbundel € 10.
  D/2001/1623/3
 59. Meulebeke, wel en wee tot 1850 / Iñez Demarrez. - Tielt : De Roede van Tielt, 2002. - 246 p. : ill. ; € 5.
  D/2002/1623/1
 60. Mei 1940 : de regio Tielt in de vuurlinie / Wim Martens. - Tielt : De Roede van Tielt, 2003.- 392 p. : ill. ; € 45.
  D/2003/1623/1
 61. Tielt in het interbellum : bijdrage tot de studie van de Eerste Wereldoorlog en de bewogen tussenoorlogse periode 1914-1940 / Johan Vankeersbilck. - Tielt : De Roede vanTielt, 2003. - ill.
  Omvat 3 delen :
  - Dl. 1 : De Eerste Wereldoorlog. - P. I-XXX en 1-172. ; € 10.
  - Dl. 2 : Sociaal-economisch kader. - P. 173-458 ; € 10.
  - Dl. 3-4 : Het demografisch en socio-politiek kader. - P. 459-664 ; € 10.
  De 3 delen samen : € 25.
  Licentiaatsverhandeling RUG, Prof. H[erman] Balthazar, 1980/81
  D/2003/1623/2
 62. Van Feestpaleis tot Lakenmarkt : 80 jaar muziekonderwijs in Tielt / Jaak Billiet. - Tielt : De Roede van Tielt i.s.m. Stadsbestuur Tielt voor de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, 2003. - 304 p. : ill. ; Uitverkocht.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 34 (2003), nr. 4
 63. Tielt graag gezien : Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt / Philippe De Gryse (red.) ; m.m.v. Milo Baert, René Baertsoen, Jaak Billiet, Fons Das, Rudi De Brabandere, Luc Neyt, Wim Vandermeulen, Frank Van Eenooghe, Robert Vanneste, Geert Vermeulen. - Koksijde : De Klaproos i.s.m. De Roede van Tielt, 2003. - (De Oudste Prentkaarten). - 154 p. : ill. ; € 5
  D/2003/6526/5
 64. Hij stierf in Chili : E.P. Hermanus OFM : 1894-1928 : een kroniek / Eddie Verbeke. - Tielt : Eigen Beheer, 2003. - 118 p. : ill. ; Niet te koop.
 65. De smettelicke sieckte der peste : een historisch onderzoek naar 20 eeuwen pest / Hendrik Demiddele. - Tielt : De Roede van Tielt, 2004. - 304 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D /2004/1623/1
 66. Stadsrekeningen Tielt: 1610-1794 / Frans Hollevoet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2004. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 677 p : ; € 10.
  D/2004/1623/2
 67. Kritische analyse van bevolkingstellingen op het einde van de 17de eeuw te Tielt en omgeving / Paul Van Damme. - Tielt : De Roede van Tielt, 2004. - 105 p. ill. ; € 5.
  Licentiaatsverhandeling KUL, Prof. Dr. M[ichel] Cloet, 1981
  D/2004/1623/2
 68. Huldeboek : Confrérie O.-L.-Vrouw van Halle : Wakken : 1704-2004 / Juul Desmet. - Wakken : Eigen Beheer, 2004. - 136 p. : ill. ; € 10.
 69. Als straten gaan … praten : de Roede van Tielt / Frans Hollevoet (red.) ; m.m.v. André Braet, Eric Bekaert, Wilfried Devoldere, Stefaan Vandenbroucke, Rudi De Brabandere, Jozef Van de Moortel, Hans Vanneste, Luc Taelman, Michaël Delange, Jan Luyssaert, Marnick Braet, Berenice Vanrenterghem, Stefaan Degroote, Juul Desmet, Lieven Lams, Luc Goeminne, André Vandewiele. - Tielt : De Roede van Tielt, 2005. - 317 p. : ill. ; € 10.
  D/2005/1623/1
 70. 1105-2005 : 900 jaar naam Tielt / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 2005. - Katern van 4 p.. ; ill. ; € 1.
 71. Cultuur en politiek : Tielt 1960-1990 : Jean Lemey (1938-1995) : de langzame aardverschuiving / Romain Vanlandschoot. - Tielt : Stichting Jean Lemey, 2005. - 62 p. : ill. ; € 5.
 72. 100 jaar banken en bankiers in Tielt / Philippe De Gryse. - Tielt : KBC, 2005. - 14 p. ; Uitverkocht.
  Brochure uitgegeven n.a.v. de feestelijke opening van het nieuwe KBC-kantoor, Markt 24 te Tielt op 25 en 26 november 2005
 73. Het Cruydeboeck : het kruidenboek in de loop der eeuwen : de geschiedenis van de genees- en plantkunde / Hendrik Demiddele. - Tielt : De Roede van Tielt, 2006. - 408 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2006/1623/1
 74. Tielt na de grote crisis : bijdrage tot de studie over transitie en stagnatie in Vlaanderen : 1862-1914 / Ronny Gobyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 2006. - 246 p. ; € 5.
  Licentiaatsverhandeling RUG, Prof. Dr. H[erman] Balthazar, 1978/79
  D/2006/1623/2
 75. Beroerde tijden in de Roede van Tielt (1577-1609) / Frans Hollevoet. - Tielt, Eigen Beheer, 2006. - 71 p. : ill. ; Niet te koop.
 76. Geschiedenis en erfgoed : Tielt, Kanegem, Schuiferskapelle, Aarsele / Redactie RvT ; m.m.v. Ronny Ostyn, Rudi De Brabandere, Berenice Vanrenterghem, André Braet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2006. - P. 103-184 : ill. ; € 6.
  Overdruk van het tijdschrift RvT, jg. 37 (2006), nr. 3
 77. Trein en tram in de Tieltse pers : 19de tot halfweg 20ste eeuw / Luc Neyt. - S.l. : S.n., 2006. - [11] p. : ill. ; € 1.
  Uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag Tielt 10.09.2006
 78. Landboek Wakken 1651 : Cijnsboek Wakken-Binnen 1712 / Juul Desmet. - Wakken : Eigen Beheer, 2006. - Ongebonden. - 131 + 75 p. ; Uitverkocht.
 79. Micro-onderzoek over sociaal-ekonomische mutaties in de stad Tielt tussen 1830 en 1860 / Maurice Strobbe. - Tielt : De Roede van Tielt, 2007
  Licentiaatsverhandeling RUG, Prof. Dr. H[erman] Balthazar) 1977/78
  Omvat 2 delen :
  - Deel I. - [19] p., P. I-IX en P. 1-190 ; ill. ; € 10.
  - Deel II. - P. 191-506 ; € 10.
  De 2 delen samen : € 15.
 80. Kroniek van de familie Roelandts : geschiedenis van brouwerij “De Mandel” Wakken / Juul Desmet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2008. - (Groene Reeks). - 126 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2008/1623/1
 81. Een dorp in oorlogstijd : Wakken in Wereldoorlog I & II / Juul Desmet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2008. - (Groene Reeks). - 181 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2008/1623/2
 82. ’t Hield in Tielt : een wandeling door Tielt met open ogen / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, sep. 2008. - (Groene Reeks). - 129 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2008/1623/3
 83. Thielt 1914-1918 : strategische hoogte voor hertogen en prinsen : een wandelroute / Jan Vandermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, okt. 2008. - 2de dr. - (Groene Reeks). - 164 p. : ill. ; € 10.
  D/2008/1623/4
 84. Leven en werken in de Kasselrij Kortrijk : sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw : boek 1 en 2 / Irmgard Callens. - Tielt : De Roede van Tielt, 2008. - 164 p. : ill. ; Uitverkocht.
  Licentiaatsverhandeling RUG, Prof. Dr. C[hristiaan] Vandenbroeke, 1984/85
  D/2008/1623/5
 85. Stadsrekeningen Tielt 1394-1500 / Claude Moors. - Tielt : De Roede van Tielt, 2009. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt)
  Omvat 2 delen :
  - Deel I : 1394-1452. - 745 p. ; € 10.
  - Deel 2 : 1452-1500. - 765 p ; € 10.
  De 2 delen samen : € 15.
  D/2009/1623/1
 86. De geschiedenis van Tielt : een nieuwe kijk op een rijk verleden / Jaak Billiet (red.) ; m.m.v. Michel Cloet, Luc Daels, Johan Decavele, Thijs Lambrecht, Ronny Ostyn, Johan Vankeersbilck, Romain Vanlandschoot, Antoon Verhoeve. - Tielt : Lannoo, 2009. - 344 p. : ill. ; Niet te koop.
 87. Bevrijdingsroute Tielt en regio : ’14-’18. - Tielt : Stadsbestuur i.s.m. De Roede van Tielt en VVF-afdeling Tielt, 2009. - Mapje met vier fietsroutes : ill. ; € 1.
 88. Levensstandaard en tewerkstelling in Tielt : 1700-1900 : deel I en II / Christine Vaneeckhaute. - Tielt : De Roede van Tielt, 2010. - 483 p. ; € 10.
  Licentiaatsverhandeling RUG, Prof. Dr. C[hristiaan] Vandenbroeke, 1981/82
  D/2010/1623/1
 89. Silvana van Thielt / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, juni 2010. - (Groene Reeks). - 98 p. : ill. ; € 5.
  D/2010/1623/2
 90. Adolphe Loosveldt (1845-1880) : een leven in brieven / Iñez Demarrez. - Tielt : De Roede van Tielt, 2010. - (Groene Reeks). - 407 p. : ill. ; € 6.
  D/2010/1623/3
 91. Proverbes Africains du Nord-Est du Congo/Zaïre = Afrikaanse spreekwoorden uit het Noordoosten van Congo/Zaïre / Philippe De Gryse. - Tielt : Eigen Beheer, 2010. - [58] p. ; UItverkocht.
 92. Alfons Demarey : priester en veel meer / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, 2011. - (Groene Reeks). - 80 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2011/1623/1
 93. Nieuwe inventaris van de cartotheek van de heemkundige kring ‘De Roede van Tielt’ / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 2011. - 146 p : ill. ; Uitverkocht.
  D/2011/1623/2
 94. 100 jaar heropbouw Sint-Martinuskerk Aarsele : 1911-’12 - 2011-’12 : begeleidende brochure bij de tentoonstelling kerk en omgeving, kerkbedienaars, kerkschatten en parochiaal leven / Fons Das ; Chris De Ketelaere ; Jan Neirinck ; Wim Vandermeulen. - Aarsele : Werkgroep ‘100 jaar kerk’ ; i.s.m. Stad Tielt en VVF Afdeling Tielt, 2011. - 60 p. : ill. ; Uitverkocht.
  Uitgave ter gelegenheid van kermiszondag 6 t.e.m. 27 november 2011
 95. Van vuist tot roos : honderd jaar socialistische beweging in Tielt : 1912-2012 / Paul Bekaert. - Tielt : De Roede van Tielt, 2012. - (Groene Reeks). - P. 91-146 : ill. ; Uitverkocht.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 43 (2012), nr. 2
  BD/25413
 96. Ridder Godfried, de raaf en de wulf / Jan Vandermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 2012. - (Groene Reeks). - 78 p. : ill. ; € 10.
  D/2012/1623/2
 97. Het reisverhaal van Willem van Rubroek : de Vlaamse Marco Polo : 1253-1255 / Ubertinus Devolder OFM ; Ronny Ostyn ; Paul Vandepitte. - Tielt : De Roede van Tielt, 2012. - 3de dr. - 160 p. : ill. ; € 16.
  Eerste druk : 1984
 98. Robert Tavernier : 1901-1947 : kunststofpionier / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, Lente 2013. - (Groene Reeks). - 88 p. : ill. ; € 10.
  D/2013/1623/1
 99. Oude weefsels ontrafeld : het verhaal van een perceel in de Beernegemstraat in Tielt / Ann Callens. - Tielt : KATHO PHO ; i.s.m. De Roede van Tielt, 2013. - 107 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2013/1623/2
 100. Molens aan ‘t Mandelgat en de kroniek van de familie Goethals en de Goethalsmolen van Wakken / Juul Desmet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2013. - (Groene Reeks). - 160 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2013/1623/3
 101. De stam Van Parijs en Vermeulen-Van Parijs / Juul Desmet. - Tielt : De Roede van Tielt, 2013. - (Groene Reeks). - 83 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2013/1623/4
 102. De portrettengalerij van meester Leon Van Damme : 1925-2003 / Berenice Vanrenterghem. - Tielt : De Roede van Tielt, 2013. - (Groene Reeks). - 155 p. : ill. ; € 15.
  Catalogus verschenen n.a.v. de tentoonstelling ‘De portrettengalerij van meester Leon Van Damme 1925-2003’ in de Openbare Bibliotheek van Tielt van 7 tot 15 december 2013
  D/2013/1623/5
 103. Met Jef Claerhout van Tielt naar Brugge / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt,
  Nieuwjaar 2014. - (Groene Reeks). - 144 p. : ill. ; € 10.
  D/2014/1623/1
 104. 1ste Poolse pantserdivisie van generaal Maczek : gesneuvelden bij de bevrijding 1944-1945 : van Abele tot Zondereigen / Marnik Braet ; Frank Gelaude. - Tielt : De Roede van Tielt, sep. 2014. - (Groene Reeks). - 192 p. : ill. ; Uitverkocht.
  Verschenen n.a.v. de herdenking van 70 jaar bevrijding van Tielt-Ruiselede-Aalter op 8 en 9 september 1944
  D/2014/1623/2
 105. Gerade angekommen in Thielt : ooggetuigen over 1914 / Jan Vandermeulen. - Tielt : De
  Roede van Tielt, okt. 2014. - (Groene Reeks). - 256 p. : ill. ; € 15.
  D/2014/1623/3
 106. Aarsele, 100 jaar Sint-Martinuskerk / Davidsfonds Aarsele. - Tielt : De Roede van Tielt, 2014. - (Groene Reeks). - P. 91-151 : ill. ; Uitverkocht.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 45 (2014), nr. 2 BD/25413
 107. Van Hof te Perremans tot Het Stil Vermoeden : een wandeling / Eddie Verbeke. - Tielt :
  Eigen Beheer, augustus 2014. - 30 p. : ill. ; € 5.
 108. Behalve de liefde : brievenroman / Philippe De Gryse. - S.l. : Witsand Uitgevers, 2014. - 392 p. ; € 20.
 109. Brouwerijen, stokerijen en café’s in Wakken : van Wakkense brouwers, stokers en tappers / Juul Desmet. - Tielt : De Roede van Tielt ; i.s.m. Bourgondisch Erfgoed Wakken, 2015. - (Groene Reeks). - 280 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2015/1623/1
 110. Requiem voor de gasslachtoffers / Frank Bogaert ; Walter Haesaert ; m.m.v. Jan
  Vandermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 2015. - 47 p. : ill. ; € 10.
  D/2015/1623/2
 111. Zeisels uit het Tieltse : vertellingen, liedjes en verzen / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, 2015. - (Groene Reeks). - 216 p. : ill. ; € 19.
  D/2015/1623/3
 112. Gazetje van Thielt 1916-1918 / Romain Vanlandschoot. - Tielt : De Roede van Tielt, nov. 2016. - 287 p. : ill. ; € 20.
  D/2016/1623/1
 113. Virtuele franciscaanse wandeling : herinneringen aan Tieltse minderbroeders in beeld, klank en woord / Eddie Verbeke. - Tielt : De Roede van Tielt, april 2017. - 2de dr. - (Groene Reeks). - 144 p. : ill. ; € 10.
  Eerste druk : 9 september 2012 n.a.v. Open Monumentendag
  Tweede druk : 23 april 2017 n.a.v. Erfgoeddag
  D/2012/1623/1
 114. Oorlogsboek 1914-1918 / Camiel Damman ; m.m.v. Lucien Ranson en Omer Vandeputte. – S.l. : s.n., 2017. - 163 p. : ill. ; € 18
 115. Tieltse soldaten in de Eerste Wereldoorlog / Carlos Heytens. - Tielt : De Roede van Tielt, nov. 2017. - (Groene Reeks). - 342 p : ill. ; € 22.
  Bevat 1 DVD
  Verschenen op 11 nov. 2017 n.a.v. herdenking Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog
  D/2017/1623/1
 116. Voorbij het niet : Philippe De Gryse : 1937-2017 / Daniël Glas ; André Junès ; Paul
  Vandepitte ; Berenice Vanrenterghem ; Romain Vanlandschoot ; Ronny Ostyn ; Eddie
  Verbeke ; Lut Dornez ; Paul Bekaert ; Erik Vanneste ; Hans Vanneste ; Luc Neyt. - Tielt : De Roede van Tielt, 2018. - (Groene Reeks). - 88 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2018/1623/1
 117. Aarsele en de Groote Oorlog : een eerbetoon : we zullen hen altijd herinneren : Davidsfonds, KMSCA en NSB Aarsele : 5 mei 2018 / Pieter-Jan Denolf ; Walter Van Keirsbulck ; Fhilip Vannieuwenhuyze ; Ludovic Verleyen ; Ivan Van Cauwenberghe. - Tielt : Davidsfonds Aarsele-Kanegem i.s.m. De Roede van Tielt, 2018. - (Groene Reeks). - P. 131-208 : ill. ; € 10.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 49 (2018), nr. 2
  BD/25413
 118. Jacky Vanmaele : 1949-2016 / Danny Verlinden. - Tielt : De Roede van Tielt op initiatief van Davidsfonds Aarsele, 2018. - 400 p. : ill. ; Uitverkocht.
  D/2018/1623/2
 119. De 1ste Poolse pantserdivisie van Generaal Maczek : gesneuvelden bij de Bevrijding 1944-1945 : Van Abele tot Zondereigen = 1 Dywizja Pancerna imienia Genarala Maczka : Polegli w czasie wyzwolenia 1944-1945 : od Abele do Zondereigen / Marnik Braet ; Frank Gelaude. - Tielt : De Roede van Tielt, 2019. - 192 p. : ill. ; Uitverkocht.
  Herdruk van eerste uitgave : De Roede van Tielt, sep. 2014 (Zie volgnr. 104 van deze lijst)
  D/2019/1623/1
 120. De glasramen van Max Weiss in de Sint-Pieterskerk van Tielt : met haiku’s van Walter Haesaert / Walter Haesaert ; Kurt Martens ; Jan Vandermeulen : Berenice Vanrenterghem ; Wim Vanseveren. - Tielt : De Roede van Tielt, 2020. - [46] p. : ill. ; € 15.
  D/2020/1623/1
 121. Het charterboek van de Tieltse dis (1352-1598) / Ronny Ostyn. - Tielt : De Roede van Tielt, 2020. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 213 p. : ill. ; € 15   D/2020/1623/2
 122. Het handboek van Jan Van Zantvoorde / Berenice Vanrenterghem. - Tielt : De Roede
  van Tielt, 2021. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt)
  - Deel 1 : Handboek van de kostenverzameling tussen Tielt-Binnen en Tielt-Buiten van
  1621 tot 1638. - 150 p. : ill. ; € 12. D/2021/1623/1
 123. Tielt in 1462 : een historisch-topografische verkenning / Ronny Ostyn. - Tielt ; De
  Roede van Tielt, 2021. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 322 p. ; ill., € 20.
  D/2021/1623/2
 124. ‘No Rudder !’ : De vliegtuigramp in Aarsele op 2 oktober 1971 / Hannes Vanhauwaert. -
  Tielt ; De Roede van Tielt, 2021. - 102 p. ; ill., € 10.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 52 (2021), nr. 3. BD/25413
 125. Aarseelse en Kanegemse soldaten in de Eerste Wereldoorlog / Carlos Heytens. - Tielt :
  De Roede van Tielt, 2021. - (Groene Reeks). - 298 p. ; ill., € 20.
  D/2021/1623/3
 126. 100 jaar voetbal in Tielt : stamnummer 218 / Luc De Rammelaere, Johny Desmet. -
  Tielt : De Roede van Tielt, 2021. - 320 p.; ill., € 20.
  D/2021/1623/4
 127. Een tehuis voor arme weesmeisjes in Tielt (1712-1891) / Ronny Ostyn. - Tielt : De
  Roede van Tielt, 2021. - (Historische Bronnen - De Roede van Tielt). - 110 p.; ill., € 10.
  D/2021/1623/5
 128. Tielt brandt : 1940 : ooggetuigen / Jan Vandermeulen. - Tielt : De Roede van Tielt, 2022 -
  416 p.; ill., € 20. D/2022/1623/1

Naar boven

De Portrettengallerij van meester Leon Van Damme (1925-2003), door Berenice Vanrenterghem

Dit rijk geïllustreerd werk werd uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in december 2013, tien jaar na de dood van schilder Leon Van Damme. Het eerste deel blikt bondig terug op het leven en oeuvre van schilder, beeldhouwer en keramist Van Damme. Het tweede, meest lijvige deel, vormt een portrettengalerij van gekende en minder bekende regionale persoonlijkheden die hij tijdens zijn carrière bijeenschilderde. Hier wordt de levensloop van elke geportretteerde (zie namenlijst) gereconstrueerd en tegen het licht gehouden van de brede Tieltse geschiedenis of ‘petite’ histoire. Veel persoonlijkheden uit het cliënteel van Van Damme drukten immers hun unieke stempel op hun omgeving zowel op politiek, economisch als maatschappelijk vlak en speelden vaak een interessante voortrekkersrol. De optelsom van de verscheiden biografieën geeft een kijk op de Tieltse geschiedenis van de 20ste eeuw.

Gerade angekommen in Thielt, ooggetuigen over 1914, door Jan Vandermeulen

Gerade angekommen in Thielt, ooggetuigen over het Tieltse” brengt het eerste oorlogsjaar 1914 in kaart en is gebaseerd op dagboekfragmenten en ooggetuigenverslagen afkomstig uit 67 verschillende bronnen, waarvan sommige voor het eerst na een eeuw te lezen zijn. De achtergrond van dit verhaal is de Tieltse regio. Van alle huidige publicaties die momenteel de markt bereiken is dit een uniek verhaal, omdat het ook een beeld brengt van het leven in Tielt als militaire hoofdstad van het Sperrgebiet.

Naar boven

Tieltse soldaten in de Eerste Wereldoorlog,

De auteur van dit boek, Carlos Heytens, startte jaren geleden met zijn opzoekingswerk uit nieuwsgierigheid naar het oorlogsverhaal van zijn beide Tieltse grootvaders. Maar gepassioneerd door zijn bevindingen, breidde hij zijn opzoekingsdomein uit tot alle Tieltse militairen en ontrafelde hij stap voor stap het militaire traject van de 54 gesneuvelden en de 410 oud-strijders. Terwijl in het boekdeel de auteur een duidelijk afgebakend criterium handhaaft rond wie als ‘Tieltse’ soldaat beschouwd kan worden, komen in de bijhorende DVD nog talrijke andere soldaten aan bod met Tieltse banden of wiens namen opduiken in het ‘Gazetje van Tielt’. Daarnaast vinden we ook de Duitse lijst van 1178 namen van Tieltse ‘weerbare’ mannen, een potentiële vijver voor op te vissen werkkrachten in dienst van de bezetter. Met andere woorden, een groot deel van de Tieltse mannelijke bevolking passeert de revue.

Naar boven

Gazetje van Thielt

In negen hoofdstukken loodst Romain Vanlandschoot de lezer door het verloop van de oorlog aan de hand van getuigenissen en zielenroerselen van Tieltse piotten, neergepend in Het Gazetje van Thielt. Vlijmscherp analyseert hij hoe eenzaamheid, onmetelijke heimwee afgewisseld met patriottisme bij de Tieltse frontsoldaten een behoefte creëert van samenhorigheid. Als in 1916 enkele uitgeweken Tieltenaren vanuit Engeland het Gazetje van Thielt in de steigers zetten, dit als klein symbolisch broertje van de vertrouwde Gazette van Tielt, komt een stroom van briefwisseling op gang, een bron van nieuwsgaring voor zowel frontsoldaten, krijgsgevangen Tieltenaren en andere ontheemden.
Recent nog opgedoken brieven, gericht aan de coördinator Emile De Sutter in Camberley, leverden voor het boek uniek en verrassend nieuw bronnenmateriaal aan, waarmee een groot aantal Tieltse soldaten uit de anonimiteit kon worden gehaald. Hun fragmentaire verhalen en kleine nota’s vormen een coherent chronologisch verhaal dat leest als een spannende en ontroerende roman. Naast sprekende passages uit gewone soldatenbrieven, wordt ook het netwerk ontrafeld van communicatiestromen tussen uitgeweken Tieltse vooraanstaanden in Engeland, Frankrijk en Nederland en ontdekken we de relatie met andere West-Vlaamse soldatenkrantjes. Hierdoor overstijgt deze studie het louter lokale en verdient een plaats bij de waardevolle oorlogsliteratuur.

Naar boven

Aarsele en de Groote Oorlog

100 jaar geleden kwam er een einde aan wat later de Groote Oorlog zou gaan heten. Ook Aarsele was
tijdens de woelige jaren 1914-1918 op bepaalde momenten het toneel van strijdgewoel. Onze jongeren
werden opgeroepen om zich aan te sluiten bij get Belgische leger, op het thuisfront was het bang
afwachten. Tijdens de bezetting vielen ook burgerslachtoffers, nieuws van de jongens kwam met
mondjesmaat maar door.
Tot de 11de november in 1918, Wapenstilstand, de Bevrijding. De strijders kwamen naar huis en werden
feestelijk ontvangen op de parochie en door hun familie. Eindelijk thuis en toch was het niet overal feest,
want er waren ook gezinnen die tevergeefs wachtten op een gesneuvelde man of zoon.

Naar boven

De glasramen van Max Weiss
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van De Roede van Tielt en tachtig jaar na de brand van de Sint-Pieterskerk in mei 1940, belicht de heemkundige kring De Roede van Tielt in een fijnzinnig studiewerk de naoorlogse glasramen van de gerenommeerde glazenier Max Weiss (Plauen 08.08.1910-Roermond 23.08.1974). Hierbij benadert de 85-jarige dichter Walter Haesaert de glastaferelen vanuit een eigen haiku-reflectie.


Poeke

Kasteel van Poeke

Het kasteel werd in 1453 verwoest door Bourgondische troepen. In 1597 werd de ruÏne opgekocht door de familie de Preud'homme d'Hailly en nadien heropgebouwd. Het is naderhand nog een paar maal vernieuwd om uiteindelijk in 1875 zijn huidige uiterlijk te krijgen. Sedert 1977 is het kasteel bezit van de gemeente Aalter, samen met het omliggende park van 56 ha. Sedert 1943 is het beschermd als monument.


Ruiselede

Gemeentehuis

Het huidige gemeentehuis van Ruiselede werd ontworpen door de Nederlandse architect Henri De Fernelmont en werd voltooid in 1876. Het gemeentehuis is als voorbeeld van profane neogotiek een beschermd monument sinds 28 juli 1983


Sint-Baafs-Vijve

André Demedtshuis

In 1983 werd de oude pastorie van Sint-Baafs-Vijve verbouwd tot een cultureel centrum dat naar de gerenommeerde schrijver van proza, poëzie en essays, André Demedts werd genoemd (St-Baafs-Vijve 8 augustus 1906 - Oudenaarde 4 november 1992). Hij liet een belangrijk oeuvre na en speelde een voorname rol in het literair-cultureel leven van Vlaanderen. Hij stond jarenlang aan het hoofd van de BRT-omroep West-Vlaanderen, stond aan de wieg van verschillende culturele tijdschriften en was een veelgevraagd spreker. In een zaal op de eerste verdieping is het literair oeuvre van deze schrijver en dichter tentoon gesteld, naast memorabilia.