logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Publicaties

Alfabetische lijst van publicaties van De Roede van Tielt, onderverdeeld in twee lijsten: hieronder staan de publicaties die nog te koop zijn. De tweede lijst vindt u bij  uitverkochte publicaties die nog te ontlenen zijn  in onze bibliotheek. Bijgewerkt tot 11 november 2023.
Alle vermelde werken zijn uitgaven van ‘De Roede van Tielt’, tenzij anders vermel
d.

Losse nummers of overdrukken van het tijdschrift ‘De Roede van Tielt’  kosten zes euro. behalve 2017/4 (“Tielts caférijkdom”) = 10 euro  2021/2 = 8 euro  2023/3 = 8 euro. De boeken zijn te bekomen tijdens de openingsuren van onze bibliotheek, Beernegemstraat 3  Tielt. De vermelde prijzen zijn exclusief portkosten.

 1. Baekelandt Jos, Niet over rozen : teksten over geloof en bevrijding : balans van een groeiend inzicht, uitgave Kristenen voor het Socialisme, 216 p., 1988, € 2
 2. Baert Jo, Vandermeulen Jan, De bevrijding van Tielt : september 1944, 43 p., 1994, € 2,5.
 3. Billiet Jaak, Vandermeulen Jan, Olivier, het verhaal van een Tieltse duivel :Tielt 1434-Parijs 1484, 32 p., 1984, € 1.
 4.  Bossu Jozef, Oeselgem en de geschiedenis van het onderwijs, 208 p., 1999, € 3
 5. Bogaert Frank, Haesaert Walter, Requiem voor de gasslachtoffers, 47 p., 2015, € 5
 6. Buyck Johan, Lambrecht Thijs, De Boerenkrijg in Tielt : feiten en beeldvorming : 1798-1998, 99 p., 1998, € 2,5.
 7. Damman Camiel, m.m.v. Ranson Lucien en Vandeputte Omer, Oorlogsboek 1914-1918, S.n., 163 p., 2017, € 18.
 8.  Das Fons, Lobbestael Renaat, Vermeulen Geert, 1970-1990, 20 Jaar vereniging en tijdschrift De Roede van Tielt, 87 p., 1991, € 1.
 9. De Clercq Ed[uard], De geschiedenis van Aarseele, i.s.m. Davidsfonds Aarsele, facsimile herdruk van uitgave K. Beyaert-Storie 1881, 116 p., 1973, € 5.
 10. Defour Guido, 75 jaar van vallen en opstaan 1904-1997, uitgave Loridans Kring ‘Met Hert en Ziel’ Pittem, [29] p., 1980, € 1.
 11. De Gryse Philippe (red.), Snauwaert Bart, Bekaert Eric, Das Fons, e.a., Muzikale streekgerechten : componisten uit het Tieltse, 80 p., 1993, € 3.
  Overdruk van het tijdschrift RvT, jg. 24 (1993), nr. 3-4
 12. De Gryse Philippe (red.), Baert Milo, Baertsoen René, e.a. , Tielt graag gezien : Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt, De Klaproos, Koksijde, (De Oudste Prentkaarten), 154 p., 2003, € 5.
 13. De Gryse Philippe, Behalve de liefde : brievenroman, Witsand Uitgevers, 392 p., 2014, € 20.
 14. Delange Michaël, Oostrozebeke 1729-1797 : een historisch-demografische analyse van een dorp op het West-Vlaamse platteland tijdens de achttiende eeuw, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis Leuven, (Publicatie ; 19), 224 p., 1998, € 5.
 15. Delange Michaël (red.), Ostyn Ronny, Arickx Valère, e.a, De Roede van Tielt : een mozaïek van 22 gemeenten : 28 april 1970-28 april 2000, 124 p., 2000, € 5.
 16. Demarrez Iñez, Adolphe Loosveldt (1845-1880) : een leven in brieven, (Groene Reeks), 408 p., 2010, € 6.
 17. Demarrez Iñez, Meulebeke, wel en wee tot 1850, 246 p., 2002, € 5.
 18. Denolf Pieter-Jan, Van Keirsbulck Walter, Vannieuwenhuyze Fhilip, e.a., Aarsele en de Groote Oorlog : we zullen hen altijd herinneren : Davidsfonds, KMSCA en NSB Aarsele, i.s.m. Davidsfonds Aarsele-Kanegem, - (Groene Reeks), P. 131-208, 2018, € 10.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 49 (2018), nr. 2
 19. De Rammelaere Luc en Desmet Johny, 100 jaar voetbal in Tielt :stamnummer 218, 320 p., 2021, € 15.
 20.  Desmet Juul, Huldeboek confrérie Onze-Lieve-Vrouw van Halle : Wakken : 1704-2004, in eigen beheer, 136 p., 2004, € 8.
 21. Devogelaere Jos., Even achterom kijken, ACW, (Dagboekreconstructie ; 1), 174 p., 1982, € 5.
 22. Devolder Ubertinus, Ostyn Ronny, Vandepitte Paul, Het reisverhaal van Willem van Rubroek : de Vlaamse Marco Polo : 1253-1255, 3de dr., 160 p., 2012, € 16.
 23. Folens, Chris, Wakkenaar Jean Gheerbrant : opperwachtmeester in het Leger van Napoleon (1798-1808). Wakken : Heemkundige Kring Het Bourgondisch Erfgoed, 2002. - 178 p.; ill., € 20.
 24. Gobyn Ronny, Tielt na de grote crisis : bijdrage tot de studie over transitie en stagnatie in Vlaanderen : 1862-1914, 246 p., 2006, € 5.
 25. Goussaert Reinhilde, De Tieltse Halletoren door de eeuwen heen, 72 p., 1986, € 2,5.
 26. Haesaert Walter, Martens Kurt, Vandermeulen Jan, Vanrenterghem Berenice, Vanseveren Wim, De glasramen van Max Weiss in de Sint-Pieterskerk van Tielt : met haiku’s van Walter Haesaert, [46] p., 2020, € 10.
 27. Heytens Carlos, Aarseelse en Kanegemse soldaten in de Eerste Wereldoorlog, 298 p., € 15.
 28. THeytens Carlos, Tieltse soldaten in de Eerste Wereldoorlog, (Groene Reeks), 342 p., 2017, € 20.
 29. Hollevoet Frans, Braet André, Bekaert Eric, e.a. , Als straten gaan … praten : De Roede van Tielt, 317 p., 2005, € 10.
 30. Hollevoet Frans, Landboeken Tielt : Tielt-binnen 1635,1732 : Tielt-buiten 1645, 1729, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 456 p., 2001, samen met kaartbundel € 10.
 31.  Hollevoet Frans, Stadsrekeningen Tielt : 1500-1610, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 770 p., 2000, € 5
 32. Hollevoet Frans, Stadsrekeningen Tielt : 1610-1794, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 677 p., 2004, € 5
  Voor de reeks van 4 uitgaven van de stadsrekeningen: 10 euro! (zie ook nr. 42 en nr. 43 van deze lijst)
 33. Hollevoet Frans, Tanneken Sconincx (Gottem ca. 1560-Tielt 1603) : een heksenpassie, 32 p., 1994, € 1.
 34. Hollevoet Frans, Markegem : het vermaakelyk dorp, in eigen beheer, 555 p., 1996,
  € 8
 35. Hollevoet Frans, Beroerde tijden in de Roede van Tielt (1577-1609), in eigen beheer, 71 p., 2006, € 10
 36.  Hollevoet Frans, Ostyn Ronny, Inventaris van het archief van de Tieltse Sint-Pietersparochie en het decanaat Tielt, 106 p., 1989, € 5.
 37.  Houwen Hilde, Ostyn Ronny, Albéric-Victor Duyver, Tielt 1859 - La Plante 1939, i.s.m. Stadsbestuur Tielt, ter gelegenheid van de retrospectieve tentoonstelling, [18] p., 1988, € 1.
 38.  Kersse Knut, Met de neus op de werkelijkheid : cartoons van Knut, Tieltse Perskring, [40] p., 1979, € 2
 39. Maes Antoine, Vandepitte Paul, Woonhuizen : onbewust monumenten : Tielt 1990, 128 p., 1990, € 5.
 40. Martens K[urt] (red.), Vangheluwe R[oger], Van Daele M[ichiel], e.a., Mgr. Alfons Van Hove : (Tielt 1872 - Leuven 1947) : Iustitia exaltat gentem : Gerechtigheid verheft een volk, i.s.m. Faculteit Kerkelijk Recht K.U. Leuven, 67 p., 1998, € 2,5.
 41. Martens Wim, Mei 1940 : de regio Tielt in de vuurlinie, 392 p., 2003, € 45.
 42. Moors Claude, Stadsrekeningen Tielt 1394-1500, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 2009,
  Omvat 2 delen :
  - Dl 1 : 1394-1452, 745 p., € 5
  - Dl 2 : 1452-1500, 765 p., € 5
  Voor de reeks van 4 uitgaven van de stadsrekeningen: 10 euro! (zie ook nr. 31 en nr. 32 van deze lijst)
 43. Neyt Luc, Generaties Tieltenaars op de schoolbanken : van Vlaamse en Franse kostschool tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege : 1788-1983, 184 p., 1983, € 6.
  Overdruk van tijdschrift RvT, jg. 14 (1983), nr. 2
 44. Neyt Luc, Trein en tram in de Tieltse pers : 19de tot halfweg 20ste eeuw, katern [11] p., 2006, € 1.
 45. Ostyn Ronny, 1105-2005 : 900 jaar naam Tielt, katern 4 p., 2005, € 1.
 46. Ostyn Ronny, Het charterboek van de Tieltse dis, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 213 p., 2020, € 15.
 47. Ostyn Ronny, Inventaris van de cartotheek van ‘De Roede van Tielt’, 119 p., 1997, € 1.
 48. Ostyn Ronny, Inventaris van het Gemeentearchief Tielt in het Rijksarchief Kortrijk, 179 p., 1990, € 1
 49. Ostyn Ronny, Een tehuis voor arme weesmeisjes in Tielt (1712-1891). - 110 p., 2021, € 10
 50. Ostyn Ronny, Tielt in 1462 : Een historisch-topografische verkenning, (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 322 p., 2021, € 20.
 51. Ostyn Ronny, Tielt in kaarten en plattegronden, 190 p., 1989, € 5.
 52.  Ranson Lucien, En het leven gaat verder… : jeugdherinneringen 1924-1943, in eigen beheer, 402 p., 1989, € 15.
 53. Redactie RvT, Bevrijdingsroute Tielt en regio : ’14-‘18, i.s.m. Stadsbestuur Tielt, mapje met vier fietsroutes, 2009, € 1.
 54.  Redactie RvT, Een streek in oorlog : oorlogsdocumenten uit het Tieltse 1914-1919, i.s.m. Het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 445 p., 1980, Bevat 3 afzonderlijke plattegronden, € 25.
 55. Redactie RvT, Heemkundige Kalender Groot-Tielt 1979: (Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt), 14 p., 1978, € 1.
 56. Redactie RvT, Ostyn Ronny, De Brabandere Rudi, Vanrenterghem Berenice, Braet André, Geschiedenis en erfgoed : Tielt, Kanegem, Schuiferskapelle, Aarsele, P. 103-184, 2006, € 6.
  Overdruk van het tijdschrift RvT, jg. 37 (2006), nr. 3
 57. Stadsbestuur Tielt, Stad Tielt : deelgemeenten Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt (Grondplan Groot-Tielt), 70 x 100 cm, recto-verso, 1979, € 1.
 58. Strobbe Maurice, Micro-onderzoek over sociaal-ekonomische mutaties in de stad Tielt tussen 1830 en 1860, 2007
  Omvat 2 delen :
  - Dl 1 : [19] p., P. I-IX en P. 1-190, € 6.
  - Dl 2 : P. 191-506, € 6
  De 2 delen samen : € 10
 59. Tanghe, A[rthur] Robert, De poorters van Tielt van vóór 1550 tot 1614, [Historische Bronnen], 234 p., 1985, € 5.
 60. Van Damme Paul, Kritische analyse van bevolkingstellingen op het einde van de 17de eeuw te Tielt en omgeving. 105 p., 2004, € 3
 61. Vandepitte Paul, De stadsfinanciën van Tielt vanaf de regering van Filips II tot het begin van de Oostenrijkse periode, 1557-1718. Verhandeling in eigen beheer, [207] p., 1966, € 5.
 62. Vandepitte Paul, Billiet Jaak, Tielt en de Molenlandroute : een historisch-toeristische verkenning, i.s.m. Rotary Club Tielt, 136 p., 1973, € 1.
 63. Vandepitte Paul (red), De Brabandere Rudi, Delange Michaël, Gryspeerdt Ignace, e.a., Wreeck geen quaedt maer dwing tot goed : het Sint-Pietersveld van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen : 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede 1849-1999, i.s.m. Open Sint-Pietersveld vzw Ruiselede, 160 p., 1999, € 15.
 64. Vandeputte André, Meer dan honderd jaar Kasteelwijk, Orde van Roncesvalles, [48] p., 1995, € 1.
 65. Vandeputte André, Meer dan honderd jaar Kasteelwijk, Orde van Roncesvalles, [51] p.,1997, € 1.
 66. Vandermeulen Jan, Ridder Godfried , de raaf en de wulf, (Groene Reeks), 78 p., 2012,
  € 5.
 67. Vandermeulen Jan, Gerade angekommen in Thielt : ooggetuigen over 1914, (Groene
  Reeks), 256 p., 2014, € 10
 68. Vandermeulen Jan, Thielt 1914-1918 : strategische hoogte voor hertogen en prinsen :
  een wandelroute, 2de dr., (Groene Reeks), 164 p., 2008, € 10.
 69. Vandermeulen Jan, Tielt brandt : 1940 : Ooggetuigen, 416 p., 2022, € 20
 70. Vaneeckhaute Christine, Levensstandaard en tewerkstelling in Tielt : 1700-1900, deel
  I en II, 483 p., 2010, € 10.
 71. Vanhauwaert, Hannes, ‘No rudder’ : De vliegtuigramp in Aarsele op 2 oktober 1971,
  102 p., 2021, € 8.
  Overdruk van Tijdschrift RvT, jg. 52 (2021), nr. 3
 72. Vankeersbilck Johan, Tielt in het interbellum : bijdrage tot de studie van de Eerste
  Wereldoorlog en de bewogen tussenoorlogse periode 1914-1940, 2003,
  Omvat 3 delen :
  - Dl 1 : De Eerste Wereldoorlog, P. I-XXX en 1-72, € 7
  - Dl 2 : Sociaal-eceonomisch kader, P. 173-458, € 7
  - Dl 3-4 : Het demografisch en socio-politiek kader, P. 459-664, € 7
  De 3 delen samen : € 15
 73. Vanlandschoot Romain, Cultuur en politiek : Tielt 1960-1990 : Jean Lemey (1938-
  1995) : de langzame aardverschuiving, Stichting Jean Lemey, 62 p., 2005, € 5.
 74. Vanlandschoot Romain, Gazetje van Thielt 1916-1918, 287 p., 2016, € 15
 75. 1Vanneste Adolf, Vanneste Hans, Een merkwaardige preekstoel : Tielt : Sint-
  Pieterskerk, Tieltse Gidsenkring, 29 p., 1997, € 1.
 76. Vanrenterghem Berenice, De portrettengalerij van meester Leon Van Damme : 1925-
  2003, (Groene Reeks), 155 p., 2013, € 10
 77. Vanrenterghem Berenice, Handboek van de kostenverdeling tussen Tielt-Binnen en
  Tielt-Buiten van 1621 tot 1638, (Het Handboek van Jan van Zantvoorde ; 1) ;
  (Historische Bronnen - De Roede van Tielt), 150 p., 2021, € 12.
 78. Vanwalleghem Rik, Briek Schotte : de laatste der Flandriens, Het Nieuwsblad, 14 p.,
  1996, € 2.
 79. Verbeke Eddie, Silvana van Thielt, (Groene Reeks), 98 p., 2010, € 3.
 80. TVerbeke Eddie, Robert Tavernier : 1901-1947 : kunststofpionier, (Groene Reeks), 88
  p., 2013, € 10.
 81. Verbeke Eddie, Met Jef Claerhout van Tielt naar Brugge, (Groene Reeks), 144 p.,
  2014, € 10.
 82. Verbeke Eddie, Van Hof te Perremans tot Het Stil Vermoeden : een wandeling, in
  eigen beheer, 30 p., 2014, € 3
 83. Verbeke Eddie, Zeisels uit het Tieltse : vertellingen, liedjes en verzen, (Groene Reeks),
  216 p., 2015, € 15.
 84. Verbeke Eddie, Virtuele franciscaanse wandeling : herinneringen aan Tieltse
  minderbroeders in beeld, klank en woord, 2de dr., (Groene Reeks), 144 p., 2017,
  € 8
 85. ’Verhegghe Willie, De Ronde van Vlaanderen, Le Tour des Flandres, Il Giro delle
  Fiandre : gedichten, poèmes, poesie, Poëziecentrum Gent, 68 p., 1996, € 2.
 86. Verschaeve Cyriel, Oorlogsindrukken, ingeleid door Daniel Vanacker, geannoteerd
  door Daniel Vanacker en Romain Vanlandschoot, 568 p., 1996, € 5
 87. Vuylsteke Gustave, Mijn oorlogsdagboek : Meulebeke tijdens 1914-18, 284 p., 2000,
  € 8.

Naar boven


Poeke

Kasteel van Poeke

Het kasteel werd in 1453 verwoest door Bourgondische troepen. In 1597 werd de ruÏne opgekocht door de familie de Preud'homme d'Hailly en nadien heropgebouwd. Het is naderhand nog een paar maal vernieuwd om uiteindelijk in 1875 zijn huidige uiterlijk te krijgen. Sedert 1977 is het kasteel bezit van de gemeente Aalter, samen met het omliggende park van 56 ha. Sedert 1943 is het beschermd als monument.


Ruiselede

Gemeentehuis

Het huidige gemeentehuis van Ruiselede werd ontworpen door de Nederlandse architect Henri De Fernelmont en werd voltooid in 1876. Het gemeentehuis is als voorbeeld van profane neogotiek een beschermd monument sinds 28 juli 1983


Sint-Baafs-Vijve

André Demedtshuis

In 1983 werd de oude pastorie van Sint-Baafs-Vijve verbouwd tot een cultureel centrum dat naar de gerenommeerde schrijver van proza, poëzie en essays, André Demedts werd genoemd (St-Baafs-Vijve 8 augustus 1906 - Oudenaarde 4 november 1992). Hij liet een belangrijk oeuvre na en speelde een voorname rol in het literair-cultureel leven van Vlaanderen. Hij stond jarenlang aan het hoofd van de BRT-omroep West-Vlaanderen, stond aan de wieg van verschillende culturele tijdschriften en was een veelgevraagd spreker. In een zaal op de eerste verdieping is het literair oeuvre van deze schrijver en dichter tentoon gesteld, naast memorabilia.