logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Doelstellingen

De Heemkundige kring "De Roede van Tielt" werd gesticht in 1970.
De werking van de vereniging strekt zich uit over het grondgebied van de vroegere Roede van Tielt, met name de gemeenten Aarsele, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, oostrozebeke, Pittem, poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wingene, Wontergem en Zwevezele.
Die verschillende gemeenten komen ruim aan bod, zowel in de samenstelling van het bestuur als in de onderwerpen behandeld in de publikaties en in de voordrachten, en wat betreft de plaats waar de aktiviteiten doorgaan.
De Kring is een ledenvereniging 
De heemkundige kring stond aan de wieg van zowel de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde–afdeling Tielt als van de Tieltse Gidsenkring. 
De Kring heeft tot doel personen die de heemkunde in de ruimste zin beoefenen te verenigen en de beoefening van de heemkunde te bevorderen. Om dit doel te bereiken worden hoofdzakelijk de volgende middelen aangewend (de twee eerste daarvan vormen echt de pijlers van de werking): 
 1. Publicatie van het gedrukt en meestal rijk geïllustreerd driemaandelijks tijdschrift De Roede van Tielt.
 2. Het uitbouwen en openstellen voor de belangstellenden van een gespecialiseerde heem- en geschiedkundige bibliotheek en documentatiecentrum over de streek, met inbegrip van fototheek, kaartotheek, verzameling kunstwerken.
 3. Gelegenheidspublicaties: gemiddeld méér dan één per jaar.
 4. Publicatie van een mededelingenblad.
 5. Het houden van voordrachten en lezingen, normaal minstens een drietal per werkjaar.
 6. Het organiseren van geleide bezoeken aan tentoonstellingen en musea.
 7. Het zelf opzetten van grote tentoonstellingen.
 8. Het organiseren van een jaarlijkse daguitstap met historisch-toeristische inslag. Bij bijzondere gelegenheden (jubilea) kan dat een tweedaagse of zelfs meerdaagse reis worden.
 9. Het plaatsen van beelden (vier in Tielt: Olivier de Duivel, Tanneken Sconyncxk, generaal Maczek,  baljuw Spierinc, en het beeld van Briek Schotte in Kanegem: vier werken van Jef Claerhout) en gedenkplaten (5 in Tielt, 1 in Schuiferskapelle).
 10. Het aanmoedigen van de aankoop door de overheid van kunstwerken van plaatselijke kunstenaars.
 11. Van 1986 tot 2002: het uitschrijven van de 'Franz Thiersprijs' (aanvankelijk jaarlijks, later tweejaarlijks: in totaal 11 keer) en van 1987 tot 2002 het mede-uitschrijven (samen met andere heemkundige kringen uit het arrondissement) van een streekgebonden prijs (tweejaarlijks, d.i. in totaal 9 keer). Beide prijzen bekroonden een heemkundige/geschiedkundige studie en waren begiftigd met belangrijke geldprijzen (de laatste jaren méér dan 900 € voor beide samen).
 12. Het verstrekken van adviezen – al dan niet op eigen initiatief - aan gemeentebesturen (bv. in verband met nieuwe straatnamen / in verband met beschermde of te beschermen monumenten – een van de belangrijke aandachtspunten), het verstrekken van inlichtingen en verlenen van hulp bij opzoekingswerk door leden en mensen die de stadsadministratie naar ons doorverwijst.
 13. Het samenwerken met andere verenigingen zowel in Tielt als daarbuiten voor alle waardevolle initiatieven met heemkundige inslag. (Mede)-organisatie en/of medewerking aan de jaarlijkse Open Monumentendag en Erfgoeddag.