logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van ’De Roede van Tielt’ omvat een bibliotheekzaal en de lokalen ‘Arthur Impe’, ‘Jules Devriendt’ en ‘Alphonse De Vlaminck’, genoemd naar drie pioniers van de Tieltse heemkunde.
De bibliotheek is toegankelijk op zaterdag van 10 tot 11.30 u. Toegang tot de andere lokalen: enkel na afspraak.

Parallel met haar jarenlange werking op het vlak van de heemkunde, haar research over de lokale geschiedenis en haar talloze activiteiten heeft De Roede van Tielt een eigen bibliotheek uitgebouwd. Die omvat werken over diverse aspecten van de streek naast publicaties geschreven door streekgenoten en werken over Wereldoorlog I en W.O. II.

Bibliografieën van gemeenten uit ons werkgebied

Philippe De Gryse (+) heeft jarenlang en met eindeloos geduld alle publicaties en tijdschriften die zich in de bibliotheek van de Roede van Tielt bevinden, zorgvuldig uitgeplozen. De volgende bibliografieën van alle deelgemeenten van ons werkgebied zijn dan ook grotendeels van zijn hand: Aarsele, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Oostrozebeke, Pittem , Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vinkt, Wakken, Wielsbeke, Wingene, Wontergem, Zwevezele

Tijdschriften in onze bibliotheek

In onze bibliotheek kan je een groot aantal tijdschriften raadplegen en ontlenen. Deze geschied- en heemkundige publicaties omvatten veel meer dan enkel het werkgebied van de Roede van Tielt. Ze vormen een rijke verzameling, zowel in ruimte als in tijd, die elke liefhebber graag zal doorbladeren.

Onze heemkring beschikt ook over een uitgebreid archief. Het bewaart zowel de eigen administratie als een uitgebreide streekdocumentatie ingedeeld in fondsen genoemd naar hun schenker of hun inhoud.
Een digitale catalogus van onze bibliotheek en de inventaris van het archief van de heemkundige kring kan in ons documentatiecentrum geraadpleegd worden, zoals ook de inventaris van een vijftal verwante externe archieven (Archief van Schuiferskapelle, Archief van de Dekenij Tielt, Archief van het Sint-Jozefcollege, de Inventaris van de Bibliotheek van de Minderbroeders en de Inventaris van het Onroerend Erfgoed Tielt).
Onze cartotheek omvat de beschrijving van 571 items, voornamelijk over Tielt. Een Inventaris van de Cartotheek van de Roede van Tielt is voorhanden. De digitale versie kan men ter plaatse raadplegen.

Een beeldbank van de Roede van Tielt met daarin onze fototheek (foto’s, dia’s, ikonografie,…), onze videotheek (microfilm, film, DVD,…) en onze fonotheek (fonoplaat, geluidsband, CD,…) is in de maak. Wij zijn partner van de Beeldbank van de provincie West-Vlaanderen waarin wij stapsgewijs ook onze fotocollectie onderbrengen. Van onze video- en fonotheek is een inventaris beschikbaar.

Het patrimonium van De Roede van Tielt omvat verder nog een voorraad eigen publicaties, publicaties van derden en vroegere jaargangen van ons tijdschrift die wij nog te koop aanbieden. Daarnaast bewaren wij ook werk van lokale beeldende kunstenaars en diverse voorwerpen met een heemkundige relevantie.

Reglement van de bibliotheek van de Roede van Tielt
WELKOM !

 1. Onze bibliotheek is vrij toegankelijk elke zaterdag tussen 10u en 11u30, behalve op feestdagen of op vooraf aangekondigde sluitingsdagen.
  De bibliothecaris noteert naam en adres van alle bezoekers in het bezoekersregister.
 2. Alle werken kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden. Er kunnen ter plaatse kopies genomen worden; de prijs bedraagt 0,20 EUR per kopie.
  Alle werken kunnen ontleend worden behalve zeldzame en onvervangbare exemplaren. De bibliothecaris zal hierover beslissen.
 3. Leden van de Roede van Tielt ontlenen gratis; niet-leden betalen 0,50 EUR per ontleend werk (boek, tijdschriftnummer, e.a.) vanaf 1 januari 2015.
  Het lidgeld bedraagt 22 EUR, steunende leden 30 EURO, beschermende leden 40 EURO of meer.
  Elke abonnee van de Roede van Tielt ontvangt het driemaandelijkse tijdschrift en de nieuwsbrief en geniet ook alle andere voordelen van het lidmaatschap.
  Het abonnement loopt per kalenderjaar. Wie in de loop van het jaar lid wordt, ontvangt automatisch de tijdschriftnummers die tijdens dit jaar reeds verschenen zijn.
 4. De ontleentermijn is een maand.
  Verlenging van deze termijn kan ter plaatse, telefonisch (051 40 27 00) of per mail
  (roedevantielt@outlook.be) aangevraagd en bekomen worden voor zover de werken niet door een andere kandidaat-ontlener aangevraagd zijn.
 5. De bibliothecaris houdt bij welke werken ontleend of aangevraagd zijn.
 6. De ontlener draagt zorg voor de ontleende werken. Bij verlies of beschadiging zal hij de schade vergoeden.
 7.  Het is de ontlener niet toegestaan de werken uit te lenen aan derden.
 8. Wie de ontleende werken te laat terugbrengt, betaalt 0,50 EUR per werk en per week achterstand.
  Dit vervalt indien de ontlener de verlenging tijdig aanvraagt (zie 4).
 9. Het ontlenen van werken houdt in dat de ontlener kennis heeft genomen van het bibliotheekreglement en het aanvaardt.

Het reglement hangt op een zichtbare plaats en is steeds raadpleegbaar.

Het bibliotheekreglement is goedgekeurd op 3 december 2014 door de raad van bestuur van de Roede van Tielt en treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

Startpagina    Naar boven


Aarsele

Sint-Maartenskerk

Deze kerk van 1779 werd in 1909-1912 verbouwd in neo-gotische stijl. De vroeggotische en eind 13de eeuwse vieringtoren werd behouden. De gevel werd in 1939 beschermd. Binnen zijn er de opvallende glasramen, de barokke kansel uit 1687. Van de schilderijen is de Besnijdenis uit de 17de eeuwse Vlaamse school de voornaamste.


Dentergem

Egem  

Kanegem

Het Flandrienhuis

Is een museum gewijd aan de legendarische wielrenner Albéric (Briek) Schotte (Kanegem 7 september 1919 - Kortrijk 4 april 2004). Het museum is ondergebracht in het vroegere gemeentehuis. Er zijn allerlei herinneringen te bewonderen van deze generatie wielrenners (De zgn. Flandriens), alsook archiefopnamen en interviews met Briek.