Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Home

UITNODIGING NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 2015 Dinsdag 24 maart om 20 u

Tjolen, labeuren en vooruitboeren
Voordracht:  De Landbouw in het Tieltse rond de Eerste Wereldoorlog 
door Berenice Vanrenterghem

foto_nacht_vande_geschiedenis

Deze Nacht van de Geschiedenis blikt terug op agrarisch Tielt tijdens de vorige eeuwwisseling, met als kantelpunt de Eerste Wereldoorlog.
Vanuit de diepe crisis van midden 19de eeuw kent de Tieltse landbouw een krampachtige revival, waarbij het versnipperd areaal van microboerderijen langzaam zijn verwevenheid met de huisnijverheid opgeeft. Hoofdzakelijk kleine pachters en landmannen bewerken intensief de rijke landbouwgronden en houden zich overeind met de opbrengst van aardappelen, boter en vlas. De Eerste Wereldoorlog met de overrompelende Duitse bezetting, de regelneverij en het gevecht om de calorieën maakt van de boer als voedselproducent medeslachtoffer én zondebok. Hij blijft geplunderd achter met een uitgedunde veestapel en verarmde gronden.  En daarna: hoe sterk is zijn veerkracht? Hoe assimileert hij de moderne technieken, weet hij met zijn teelten in te pikken op de nieuwe marktvereisten? Blijft hij op zijn eiland of zoekt hij steun en kennis bij de boerenorganisaties?
Feit was:  De Tieltse boer,  die ploegde voort… in voor-en tegenspoed.
In deze voordracht wordt met geïllustreerd beeldmateriaal de kenmerken,  facetten en tentakels van de Tieltse landbouw belicht.
 
Locatie: CM Tielt, Oude stationsstraat 12, 8700 Tielt
Toegang: 5 euro DF en RVT leden, 6 euro voor niet-leden, drankje inbegrepen
Inschrijven vóór 17 maart op tel. Nr. 051/402700 ofwel via mail roedevantielt@outlook.be
Een organisatie van Davidsfonds afdeling Tielt i.s.m. heemkundige kring De Roede van Tielt

NIEUWE PUBLICATIE: JAN VANDERMEULEN
GERADE ANGEKOMMEN IN TIELT - Ooggetuigen over 1914
meer...

CATALOGUS VAN ONZE BIBLIOTHEEK
Om uw bezoek aan onze bibliotheek beter voor te bereiden
kunt u hier de catalogus binnenhalen. Laatste bijwerking: 21 december 2014

Tijdschrift "De Roede van Tielt" nr.1 januari - februari - maart 2015

Bekijk de inhoud

DE ROEDE VAN TIELT op Beeldbank West-Vlaanderen
 
Tieltse archieven in Probatnetwerk


Laatst bijgewerkt op woensdag 11 maart 2015


Olivier de Duivel

Olivier de Duivel

Geboren te Tielt,  als Olivier, zoon van barbier Jan De Neckere, vermoedelijk in 1434.

In het voorjaar van 1458 is de  franse dauphin Lodewijk (toekomstige franse koning Lodewijk XI) op doorreis tussen Oudenaarde en Brugge. Hij logeert in de afspanning 't Klein Schaek op de markt te Tielt. Olivier en de dauphin ontmoeten elkaar en het klikt meteen tussen die twee. Van dan af en voor 25 jaren maakt Olivier De Neckere deel uit van het gevolg van Lodewijk. Hij verfranst  zijn naam tot "le Diable" of "le Mauvais" (Nekker is oud-Vlaams voor duivel).

Onder het bewind van Lodewijk XI verwerft Olivier in de loop der jaren zoveel macht en invloed dat hij op de duur met zijn vrienden bijna alleen de Franse politiek bepaalde.

Lodewijk XI sterft op 30 augustus 1483. Twee dagen later zit Olivier gevangen in het Louvre. Op 21 mei 1484 wordt hij opgeknoopt aan de galg van Montfaucon in Parijs.

Brochure over Olivier de Duivel, uitgegeven door de RVT, verkrijgbaar bij de toeristische dienst van Tielt.

Het standbeeld "Olivier de Duivel"  is een creatie van Jef Claerhout (°Tielt 1937). Het werd feestelijk onthuld te Tielt op 7 december 1984 n.a.v. de vijfhonderdste verjaardag van de opknoping van Olivier De Neckere, bijgenaamd "de Duivel"

 


Tanneken Sconyncx

Tanneken Sconyncx

Anna De Coninck (Tanneken) werd geboren te Gottem omstreeks 1560.

Ze was gehuwd met Thomas Vander Meulen. Het gezin telde drie zonen en een dochter.

Ze werd reeds enkele jaren achtervolgd door haar slechte faam als tooveresse of heks, toen ze zich op 24 maart 1600 liet onderzoeken door E.H. Jeronimus Rade om zich van die smet te zuiveren. Deze laatste gaf haar een attest waaruit bleek dat Tanneken niet was wat de geruchten wilden laten geloven.

Niettemin bleven de verdachtmakingen aanhouden. Onder impuls van Hubrecht Meganck, baljuw van de heerlijkheid Ter Beke te Gottem werd ze uiteindelijk op 16 december 1602 een eerste maal ondervraagd.

Nadat ze op kerstavond 1602  in de Tieltse gevangenis was opgesloten werd ze op 30 december door baljuw Meganck bij de schepenbank  officieel beschuldigd van hekserij.

Na diverse ondervragingen voor de vierschaar van Ter Beke, stierf Tanneken op maandag 2 juni 1603 tegevolge van dagenlange folteringen.

Het standbeeld "Tanneken Sconycx" op de Tielste markt is een creatie van Jef Claerhout (°Tielt 1937). Het werd onthuld te Tielt op 11 november 1994

 


Generaal Maczek

Generaal Maczek

Stanislaw Wladyslaw Maczek wordt op 31 maart 1892 geboren in Szczerec (Polen) in de provincie Lwow (nu Oekraine). 

De legendarische generaal is in Tielt vooral gekend als "de bevrijder van Tielt". Bij het einde van de tweede wereldoorlog, na zware gevechten slaagde hij erin met zijn  Eerste Poolse Pantserdivisie op 8 september 1944 Tielt te bevrijden. Bij deze gevechten vielen er 40 doden te betreuren: 8 polen, 7 burgers en 25 duitsers.

Bij de overeenkomst van Yalta tussen Stalin, Roosevelt en Churchill, wordt Polen officieel bij het oostblok ingedeeld. Vele Polen zullen nooit hun vaderland en familie terugzien.
Na zijn promotie tot luitenant-generaal wordt Maczek opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten in Schotland.

Na zijn demobilisatie uit het Poolse leger op 9 september 1948, volgt voor hem en vele Poolse oudstrijders een halve eeuw van gedwongen en vrijwillige ballingschap. Jarenlang was hij actief in een selecte horecazaak als "maître d'hôtel" in Edinburgh, stad waar hij op 11 december 1994 overleed. De begrafenisdienst vond plaats in de katedraal van Edinburgh. Hij werd begraven op het Pools militair kerkhof van Breda in Nederland.

Het beeldje "Generaal Maczek"  op het polenplein is een creatie van Jef Claerhout (°Tielt 1937). Het werd onthuld op 8 september 1994, precies op de 50ste verjaardag van de bevrijding van Tielt.


Briek Schotte

Briek Schotte

Albéric Schotte is geboren te Kanegem op 7 september 1919. Hij verwierf een uitzonderlijk palmares. Zijn grote eigenschappen waren zijn moed, zijn doorzettingsvermogen en zijn wilskracht. Kwalilteiten die hij in alle omstandigheden liet bewonderen. Zijn rijstijl was niet zo harmonieus maar zijn aanvalsdrift was spreekwoordelijk.

Belangrijkste overwinningen:
Wereldkampioenschap 1948 - 1950
Ronde van Vlaanderen 1942 -1948
Parijs-Brussel 1946 -1952
Parijs-Tours 1946 -1947
Gent-Wevelgem 1950 - 1955
Ronde van Luxemburg 1946 (2 ritten)
Driedaagse van Duitsland 1956
Dwars door België 1953 - 1955
Kampioen van Vlaanderen 1942 - 1954
Tielt-Antwerpen 1945; Omloop Vlaamse gewesten 1946;  Omloop Vijf heuvels 1951; Omloop Zuid-Westerse bergen 1952; Antwerpen-Luik 1953; Omloop drie provincies 1954; Grote scheldeprijs 1955

Briek overleed te Kortrijk op 4 april 2004

Uit: Briek Schotte, de laatste der Flandriens - Rik Vanwalleghem.

Het beeld "De Flandrien"  voor de kerk te Kanegem en  waarvoor Briek Schotte model stond is een creatie van Jef Claerhout (°Tielt 1937). Het werd op 5 april 1996 onthuld door minister van cultuur Luc Martens.

 


Baljuw Spierinc

Baljuw Spierinc

Geboren en getogen in Tielt maakte Spierinck als topambtenaar carrière in het graafschap Vlaanderen. Tussen 1383 en 1386 was hij aanvoerder van de Brugse stadsmilitie, een niet onbelangrijke functie.
Na deze militaire carrière treedt hij als schout - een soort onderbaljuw - van Brugge de ambtenarij binnen. Deze functie gaf hem uiteraard een groot prestige, dat alleen maar versterkt werd toen hij in 1394 baljuw van Brugge en van het Brugse Vrije werd.
In 1402 klom hij op tot soeverein-baljuw van Vlaanderen, een bekroning van zijn succesvolle carrière. Hij fungeerde als raadsheer van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, en van zijn vrouw Margareta van Vlaanderen. In praktijk betekende dit dat hij belastingsontvanger, politiecommissaris en rechter was. Onder die hoedanigheid behandelde hij de moord op de pastoor in Kanegem. Baljuw Spierinck was een kind van zijn tijd: de maatschappelijke opvatting heerste dat hoe sneller een proces startte en hoe sneller het proces verliep, hoe sneller de `waarheid' aan het licht zou komen. Onder dergelijke tijdsdruk diende de baljuw nu eenmaal het lot over Jan Vleminck uit te spreken, met alle gevolgen vandien... Jan Vleminck was dan ook slachtoffer van een uit de hand gelopen snelrecht.
Op 29 maart 1403 overleed baljuw Spierinck in Tielt. Hij werd naast zijn vader begraven in het koor van de Sint-Pieterskerk. Naar aanleiding van de inhuldiging van het standbeeld op de Markt op 27 maart 2010, werd ook een nieuwe grafsteen in de Sint-Pieterskerk geplaatst met als tekst: "Sepulture van Alexander Spierinck souverain Bailliu van Vlaenderen en de bailliu van Brugghe ende het Brugsche Vrye die overleet 29 maerte anno 1403".

Uit:  Alexander Spierinc, Soeverein-baljuw van Vlaanderen - DE BRABANDERE, R.