logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Startpagina

NIEUW! OUDERE NUMMERS VAN TIJDSCHRIFT RvT ONLINE RAADPLEEGBAAR

NIEUWSBRIEF NR. 219 van april 2018

VROUWE JUSTITIA AAN HET FRONT
WEEGSCHAAL, ZWAARD EN BLINDDOEK
voordracht door Mr. Paul Bekaert
Vrijdag 22 juni 2018 om 19.30 u - Hoogstraat 34 Tielt

foto justitia

Tijdens deze voordracht beschrijft, wikt en weegt advocaat Paul Bekaert de werking van de Belgische militaire rechtbanken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Tot de achterhoede van een leger behoren militaire rechters en krijgsauditeurs. Zo was het niet anders in de Eerste Wereldoorlog achter de linies van het leger aan het IJzerfront. De Krijgsraden te velde, zoals ze worden genoemd, hielden de soldaten in het gareel. Zij veroordeelden soldaten aan de lopende band. Zij spraken 219 doodstraffen uit, waarvan er evenwel slechts twaalf daadwerkelijk werden uitgevoerd. De Franstalige legerleiding zou het ook gemunt gehad hebben op de Vlaamsgezinden, heeft dit zo'n vaart genomen als men laat uitschijnen?
De lezing vindt plaats ten huize Paul Bekaert, Hoogstraat 34, een uiterste toepasselijke locatie met link naar de Eerste Wereldoorlog. Hier was immers een afdeling van het hoofdkwartier van het Vierde Duitse Leger gevestigd. De Duitse keizer kwam hier meermaals over de vloer en in de tuin was er een bunker gebouwd om de elite van het hoofdkwartier bescherming te bieden.
Na de lezing biedt de Roede van Tielt als afsluiting een receptie aan in de tuin, als afsluiting van het werkjaar.
Voor verdere inlichtingen, inschrijven en toegangsprijs zie onze nieuwsbrief hierboven.

NIEUWE UITGAVE VAN DE ROEDE VAN TIELT

foto filipDit boek, een postuum liber amicorum, is een eerbetoon aan de inzet en het werk van Philippe De Gryse (1937-2017) voor zijn geliefde stad Tielt.

De vele vrienden van Philippe die meewerkten aan deze uitgave, zochten naar de wortels van dat engagement tijdens zijn periodes in Leuven en Congo en als medestichter van De Roede van Tielt. Via een uitgebreide kwartierstaat werd zijn afstamming in kaart gebracht.

Zijn onvermoeibare jarenlange werk als mede-oprichter en motor van de Roede van Tielt neemt een centrale plaats in. Zijn rol in de lokale politiek in opeenvolgende formaties vormt een tweede pijler.

Dat Philippe veelzijdig was, blijkt uit de teksten rond zijn actieve bijdrage aan het culturele leven in Tielt en aan de vriendenkring Probus.

Deze publicatie is een blijvende herinnering aan Philippe.

Te koop tegen kostprijs: 10 euro, elke zaterdag voormiddag tijdens de openingsuren van onze bibliotheek, Beernegemstraat, 5, Tielt Voor verdere info roedevantielt@outlook.be

Tijdschrift "De Roede van Tielt" nr. 2 april - juni 2018
Bekijk de inhoud van dit en van vorige nummers


Laatst bijgewerkt op zondag 06 mei 2018

 RvT op facebook
logo facebook
Bibliotheek RvT
downloaden.
Tieltse archieven in Probatnetwerk
Heemkundige Kring De Roede van Tielt vzw Bibliotheek Archief
p/a Wingensesteenweg 84, 8700 Tielt
Gesticht op 28 april 1970
Ondernemersnummer 0546.957.462
Lid Heemkunde West-Vlaanderen
Beernegemstraat 5, 8700 Tielt
Open elke zaterdag van 10.00 tot 11.30 u.
Of na afspraak met Berenice Vanrenterghem
Tel.051 40 27 00
Beernegemstraat 5, 8700 Tielt
Na afspraak met archivaris Ronny Ostyn
Tel. 051 40 10 16